40 éve a magyar nyelv megőrzésének szolgálatában

Kerek évforduló a hamiltoni Arany János Magyar Iskolában

/ Balla Barbara /
balla.barbara képe
40 év hosszú idő. Gondoljunk csak bele, hogy ezalatt az idő alatt hány generáció jár végig egy nyolc osztályos iskolát! Úgy gondolom, a hamiltoni Arany János Magyar Iskola tanári kara igazán szerencsés: láthatták, ahogy tanítványaik kislányokból, kisfiúkból ballagó diákokká, később pedig az egykori iskolájukat támogató szülőkké váltak.

A kanadai Hamilton város Katolikus Iskolaszékének felhívására 1980-ban alakult iskolánk. Az intézmény Arany János nevét viseli és mottójuk: "Őrizd a nyelvet!" Ehhez híven, a lelkes tanári kar igyekszik a magyar kultúrát, történelmet, irodalmat, művészetet is átadni a nyelv megtanítása mellett. Hiszen, a nyelvtudás nem csupán a szavak összességét jelenti, de ugyanakkora jelentősége van a kultúra megismerésének is. 

A magyar iskola negyvenedik évfordulója alkalmából az ott tanító tanárnőket kérdeztem a küldetéstudatról és az iskola működéséről. 

Szőke Zsófia igazgatónő 1984 óta tanít az iskolában, és a vezetést 1993-ban vette át Lamperth Cecíliától, mindenki Cili nénijétől. Az iskola iránti elkötelezettség a magyarság megőrzéséhez, a hithez és a cserkészfogadalom megtartásához kapcsolódik, ugyanis ez a megtisztelő küldetés teljesíti Istennek, a Hazának és az Embertársaknak ígért kötelességet. Megható volt látni, hogy a külön-külön adott válaszok egy ponton összekapcsolódnak, mégpedig abban, hogy ez egy olyanfajta szerepvállalás, melyhez elengedhetetlen az elköteleződés, az elhivatottság és a magyarságtudat őrzése és átadása. Válaszaikból kitűnik, magyarságukhoz való kötődésük és elhivatottságuk a kulcs, mellyel igyekeznek példát szolgáltatni a rájuk bízott osztályoknak.

Egy tanár életéhez rendkívüli emlékek is kapcsolódnak. Bauer Izabella és Szőke Zsófia tanáraink legkedvesebb emlékeik közt említették azt, hogy gyermekeik is végigjárták, illetve mai napig tanulói a magyar iskolának. Izabella három gyermekével minden kedd estét a magyar iskolában tölt, és nem csak az anyai, de a pedagógusszív is megdobbant akkor, mikor az éves szavalóversenyen – a nehézségek ellenére – mind a három gyermeke első helyezést ért el. Ezen kívül tanárként szerves részt vállal a kulturális foglalkozások szervezésében, amely bevallása szerint mindig örömmel tölti el, hiszen így egy kis szeletet kaphatnak a tanulóink abból a kultúrából amire büszkék lehetünk. 

Azonban, a szórakozás mellett a tanulás a kulcsfontosságú. Az iskolába a gyerekek különböző nyelvi szinttel és tudással érkeznek. Vannak, akik Magyarországon születtek és otthon a magyar nyelvet beszélik, hallják. Azonban vannak olyan kisdiákjaink is, akik számára a magyar tanult nyelv, kevesebb lehetőségük adódik gyakorolni. Ez a pedagógiai kihívások mellett egy folytonos kaland. Kálmán Erika 1992 óta tanít a magyar iskolában és jelenleg a felső tagozat osztályait oktatja. Játékos feladatokkal próbálja lelkesíteni a csoportot, ezen felül fontosnak tartja, hogy olyan feladatok kerüljenek a gyerekek elé amit sikerélménnyel tudnak befejezni, hiszen ez átlendíti őket az esetleges akadályokon és erőt, motivációt ad arra, hogy folytassák a nyelv elsajátítását. Elkán Vera tanárunk alsós osztályában is központi szerepet tölt be a játékos tanulás. Ők leginkább mondókákon, meséken keresztül ismerkednek a nyelvvel. 

Láthatjuk, hogy a magyar nyelv tanítása rendkívül nagy felelősség. A külhonban felnövő ifjúság számára is kihívást és életre szóló kalandot jelent magyarságuk megtartása. Számomra is meglepő volt, hogy a keddenkénti iskolanap minden esetben nemzeti imánk eléneklésével kezdődik. Bevallom, ez megható, hiszen a kezdő csoporttól egészen a ballagókig minden diák tanáraikkal együtt énekli a Himnuszt, Szőke Zsófia vezénylésével.

Nagy Ila néni szerint, aki 1979 óta foglalkozik a gyermekek zenei művelésével a hamiltoni magyar közösség igen szerencsés helyzetben van. Évek tapasztalatai mondatják vele azt, hogy ebben a közösségben a magyarságtudat és összetartozás élménye erős, ehhez pedig nagyban hozzájárul a magyar iskola, cserkészet, tánccsoport és a három magyar nyelvű egyház munkássága is.  

40 év hosszú idő. Ennek a négy évtizednek a hozadéka és szépsége az is, hogy az iskolai élet folyamatos változáson megy keresztül. Egy ilyen világméretű változás, mint a koronavírus-járvány az iskolai életet is felbolygatta. Kálmán Erika szerint pedig nem csak általában, de most különösen fontos, hogy tanári szempontból megfelelően alkalmazkodjunk a nem várt szituációhoz. Az oktatás jelenleg is, március óta folyamatosan online munkarendben folyik. A tantestület tagjai egyetértenek abban, hogy amíg a küldetés közös, nincs lehetetlen! 

Ahhoz, hogy ne is legyen lehetetlen, szükséges, hogy a szülőkkel együttműködve folyhasson a tanítás. Sokszor idézzük Cili néni szállóigévé vált gondolatát: "Csak az a gyerek tanul meg magyarul, akinek azt a szülei is fontosnak tartják." Általános álláspont, hogy a magyar nyelv ápolását a családi fészekben is fontosnak kell tartani. Ezen felül persze a magyar iskola tanárai igyekeznek megfelelő szakmai segítséget nyújtani a gyermekek fejlődéséhez. Ila néni szerint a népdalok is kiváló lehetőséget nyújtanak ehhez, és arra bátorítja a diákokat, hogy merjék kiereszteni a hangjukat, hiszen nincs is szebb, mint a közös éneklés öröme! Szőke Zsófia szerint pedig igazi áldás megtapasztalni azt a sikert – szülőként és pedagógusként egyaránt – amely a kitartás gyümölcsének köszönhető. 

A magyar iskola szerepe pedig túlmutat az iskola intézményén. Tanáraink minden erejükkel azon dolgoznak, hogy ez egy olyan közösség legyen, ahová jó tartozni, ahol a gyermek otthon érezheti magát, és barátokra, közös gyökerekre találhat. 

KCSP ösztöndíjasként hálásan köszönöm a lehetőséget, hogy megtapasztalhattam ezt az odaadást, kitartást és elkötelezettséget, amellyel a hamiltoni magyar iskola tanárai egyben tartják az iskola közösségét és megállíthatatlanul munkálkodnak a magyarság megőrzésén. Köszönöm, hogy tapasztalhattam, adhattam, tanulhattam és Veletek lehettem!