Egy különleges év a magyarság szolgálatában

Így telt a 2020-as év a Jaraguá do Sul-i magyarok körében

/ Somogyi Kinga /
somogyi.kinga képe
Bár a világjárvány próbára tett bennünket a 2020-as évben szerte a világon, mégis úgy gondolom, hogy a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasaként értékes segítője lehettem a Jaraguá do Sul-i magyar leszármazottaknak, akik magyarságukban idén is sokat erősödtek.

 

                                                          

Jaraguá do Sul-ban ma már nem él anyanyelvi beszélője a magyar nyelvnek, éppen ezért ebben a dél-brazil városban szolgálatot teljesítő ösztöndíjasnak a legfontosabb feladata a magyar mint idegen nyelv tanítása a javarészt negyed és ötödgenerációs magyar leszármazottak számára. Így az én munkám egy jelentős részét is a nyelvoktatás töltötte ki márciustól egészen november végéig, amire csak online formában kerülhetett sor. Keddtől szombatig tíz csoportban tanítottam magyart különböző nyelvi szinteken több mint ötven diák számára. Ebből kettő alkalom kifejezetten a beszédkészség fejlesztését célozta meg. Öröm volt számomra, hogy figyelemmel tudtam kísérni diákjaim látványos fejlődését a tavalyi és az idei évben is. Április hónaptól kezdve havi rendszerességgel ismerkedtünk meg egy-egy magyar költő remekművével. Havonta szerveztem közös szavalást versfolyam formájában, annak érdekében hogy a diákok kiejtése javuljon, szókincse bővüljön, magabiztossága erősödjön. A videó formájában közösen elmondott versek által nem csak Magyarországot éreztük közelebb, de egymást is. Az alábbi versekkel dolgoztunk az elmúlt kilenc hónapban:  Radnóti Miklós Nem tudhatom…, Babits Mihály Esti kérdés, Petőfi Sándor A Tisza, Petőfi Sándor Az Alföld, József Attila A Dunánál, Petőfi Sándor Itt van az ősz, itt van újra és Földes Lívia Isten tenyerén. A 2020-as évben tanítványaim közül a Jaraguá do Sul-i közösség öt tagja jutott el olyan szintre magyar nyelvből, hogy magyar állampolgárságot szerezhetett.

Az ösztöndíjas tevékenységem jelentős vállalása volt egy portugál nyelven tartott magyar kulturális témákat feldolgozó ismeretterjesztő előadássorozat elindítása. A heti rendszerességgel tartott előadások az alábbiak voltak: Kik vagyunk mi magyarok?, Honnan jövünk?, A magyar nemzet első évezrede, A kiegyezéstől az I. világháborúig, Magyarország a XX. században, Magyar Nobel-díjasok és találmányok, A Szent Korona kalandjai, Élet Magyarországon a  XX. század második felében, Veszprém megye és a Balaton, A magyar zene, Magyar gasztronómia, Magyar néptánc, A Kőrösi Csoma Sándor Program, A magyar oktatási rendszer, Szent István király, Budapest látványosságai, A cigány népcsoport Magyarországon, Magyarország földrajza, Magyar lovaskultúra, A magyar sport, Magyarország gazdasága, Magyar szokások és hagyományok. A március 15-i, június 4-i, augusztus 20-i és október 23-i nemzeti ünnepekhez kapcsolódó előadásaimon a helyi magyar közösség tagjai ráérezhettek arra, hogy mit jelent a magyar nemzethez tartozni. Június 4-e és augusztus 20-a alkalmából újságcikkem jelent meg portugálul a helyi Correio do Povo című lapban.

A magyar gasztronómia megismertetése céljából az egyesület tagjai részére kétnyelvű magyar-portugál útmutatót állítottam össze az alábbi magyar specialitások receptjeit feldolgozva: krumplis tészta, frankfurti leves, Kossuth-kifli, rakott krumpli. A helyi magyarsággal ebben az évben a tojásfestéssel, a rovásírással és a sárközi gyöngygallér fűzésével is megismerkedtünk alaposabban.

Megtisztelő volt számomra, hogy 2020. november 26-án Jaraguá do Sul városa köszönetét fejezte ki a település magyar leszármazottaiért végzett munkámért: „Őszinte köszönetünk Somogyi Kinga ösztöndíjas városunk magyar leszármazottai javára végzett kiemelkedő munkájáért, városunk lakói érdekében kifejtett közösségi tevékenységért. Biztosak vagyunk benne, hogy a most itt hagyott örökség a jövő generációi számára is fenn fog maradni.”