Kiürült a „Kincsesláda"?

/ Tóth-Pál Zoltán /
toth.pal.zoltan képe
November 16-án kaptam a számomra megdöbbentő hírt, miszerint Jablonkay Lydia, a Stuttgarti Cserkészcsapat vezetője, érdeklődés hiánya miatt kénytelen volt lemondani a már nyolc éve, hagyományként működő „Kincsesláda” szavaló, prózamondó és népdaléneklő versenyt Stuttgartban. A versenyre felkértek zsűrinek, és készültem „Szüreti mulatság” című műsorom előadásával is. A versenyre beneveztem öt versmondót Nürnbergből, és éppen az út szervezésével foglalkoztam, mikor kaptam a hírt, mely hidegzuhanyként ért.

A nürnbergi versmondókat az Arany János szavalóverseny szervezése kapcsán felbuzdulva neveztem Stuttgartba. Ugyanis az Arany János szavalóversenyen 13 év az alsó korhatár, toborzásomra azonban a fiatalabbak is szerettek volna jelentkezni, így mentorom, Pereszlényi Erika javaslatára kerestem fel Jablonkay Lydiát, aki nagy örömmel fogadta érdeklődésemet. Sajnálatos lenne, ha ez a remek kezdeményezés ezzel a kudarccal megszűnne. A diaszpórában élő magyar közösségnek nagy szüksége van az ilyen és hasonló színvonalas rendezvényekre.

Javasolnám, hogy a Kőrősi Csoma Sándor Program, a Magyar Iskolák, és a BUOD is álljon egy ilyen kezdeményezés mögé, és Németország szerte a magyar közösségekben toborozzák a résztvevőket. A versenykiírást tovább bővíthető lenne a magyar népi kultúra nélkülözhetetlen részeként a következő kategóriákkal: néptánc és népi hangszer. Legyen ez egy nagy találkozója az itteni magyaroknak.

Itt a diaszpórában nem az a legfontosabb, hogy kiemelkedő színvonalat, nagy tehetségeket fedezzünk föl, hanem azokat a gyermekeket is, akik talán nem tökéletesen beszélik a magyar nyelvet, bátorítsuk, bíztassuk. Fontos, hogy lássák, nem csak Magyarországon beszélik a magyar nyelvet. Tudatosítani kell a szülőkben, hogy létkérdés gyermekeiket magyar közösségekbe vinni, és ne csak németajkú barátaik legyenek gyermekeiknek. Természetesen, ha kiemelkedő tehetségre bukkannánk annak tehetséggondozását valamilyen formában, például magyarországi táboroztatással, további fellépési lehetőségekkel kellene támogatni. Magát a találkozón való részvételt is lehetne egy nyári táborral jutalmazni, ahol szakemberek segítségével fejleszthetnénk tovább gyermekeinket. Fontosnak tartanám továbbá a helyi felkészítő tanárok támogatását is.   

Végezetül válaszolnék a cím kérdésére, azaz: „Kiürült a „Kincsesláda”? Nem hinném, hogy egyik évről a másikra kiürülhet egy ekkora érték. Legyen ez figyelmeztetés, hogy jobban támogassuk helyi közösségeken belül is egymás értékteremtő kezdeményezéseit. Legyen közös cél gyermekeink magyarságtudatának, identitástudatának és magyar összetartozásunknak erősítése.

Örömteli számomra, hogy Jablonkay Lydia úgy nyilatkozott, jövőre töretlen erővel szervezi a „Kincsesládát”.