48-as megemlékezés a Nürnbergi Magyar Iskolában

/ Tóth-Pál Zoltán /
toth.pal.zoltan képe
Az iskolába járó több mint hetven tanulóval és a szülőkkel zsúfolásig megtöltöttük a kápolnát. Citerás tanítványaimmal hónapok óta készültünk, dalainkat már a februári téli táborban elkezdtem tanítani esténként, takarodó előtt a cserkészeknek. Gyimesi Zoltán parancsnokhelyettes fellelkesítette a cserkészeket, hogy verset szavaljanak, azokat ki is osztotta a gyermekek között magyar nyelvtudásuknak megfelelően. A műsor programját én állítottam össze. Így két narrátor felváltva olvasta fel a márciusi és 48/49-es eseményeket. Ezek közé illesztettem be az aktuális verseket, énekeket.
Szülőkkel bővült a közönség.CiterazenekarCserkészek is szavalnak.Cserkészek is szavalnak.

A cserkészek büszkén vonultak be zászlóikkal, majd a megemlékezést a Himnusz eléneklésével kezdtük, amit citerával kísértem. A „Nemzeti dalt” Wibring Krisztián nagy beleéléssel szavalta, a refrént a közönséggel, így a tanulókkal és szüleikkel közösen ismételtük. Egy rövid dalocskát én is megtanítottam közönségünknek, és citerásaimmal muzsikálva közösen énekeltük: „Harangoznak a toronyba, megyen Kossuth a templomba. Arany csákó a fejébe, Magyarország a szívébe.”  Az ünnepi előadás csúcspontja az volt, amikor a cserkészek szárnyai alatt nevelkedő négy óvodás kisleány egyszerre, egymást túlharsogva, lelkesen szavalta el versét. Citerazenekarom is ügyesen muzsikált és a közönség hangosan énekelte velünk: „Gábor Áron rézágyúja…” Végezetül közösen énekeltük a Kossuth nótát, citerakíséretemmel, melyben felsoroltam a tizenhárom aradi hős nevét.

 

Tóth-Pál Zoltán

Kőrösi Csoma Sándor Program, Nürnberg