harrach.gabor

2018.02.04.
Az ’56-os szabadságharc leverése után több mint húszezren menekültek az Egyesült Királyságba, s a kétezres évek kivándorlási hullámáig ők alkották a magyar diaszpóra derékhadát. A „forradalmi emigráció” tagjai általában felekezeti keretek között,...
2017.09.16.
Évről évre bővül a cserkészek köre
Ahogy évről évre nő a nyugat-európai magyar diaszpóra létszáma, úgy éled újra mind több országban a korábban hanyatló vagy éppen megszűnt cserkészet. 2012-ben a helyi magyarok Londonban is megszervezték a mozgalmat. A Kossuth Lajos Cserkészcsapat...