Rabok legyünk vagy szabadok?

Előadás a reformkorról és az 1848-as forradalomról

/ Gergely Katalin /
gergely.katalin képe
1848. március 13-án írta Petőfi a Nemzeti dalt, mely két nap múlva a magyar forradalom emblematikus költeménye lett. 2020. március 13-án este a montreáli Hungária Klubban többek között a 172 éve keletkezett vers is elhangzott. A március 15-ére tervezett központi ünnepség ugyan Montreálban is elmaradt, azonban akik részt vettek az előadáson, mégiscsak együtt ünnepelték a magyar szabadságot.
Az előadásban a reformkori előzményekről is szó voltelőadásAz előadóval és fotóssal együtt összesen tizenöten voltunk

A március 15-i ünnepségek első megbeszélésekor a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasaként felajánlottam, hogy szívesen tartok egy vetített képes előadást a magyar reformkorról és az 1848-as forradalomról. Mivel már korábban felkérték az előadót a központi ünnepségre, így ez az előadás átkerült a Hungária Klub programjai közé.

Pénteken délben már minden fórumon és csoportban megjelent a hír, miszerint a vasárnapra meghirdetett ünnepség elmarad. Az aznap estére meghirdetett előadást már nem akartuk lemondani, de számítottunk arra,hogy nem sokan lesznek. Előzetesen többen ígérték, hogy jönnek, de néhányan délután jelezték a távolmaradásukat. Én azzal az elhatározással indultam el, hogy ha 2-3 ember lesz jelen, az irántuk való tiszteletből akkor is úgy tartom meg az előadást, mintha tele lenne a terem. Végül az előadóval együtt éppen tizenöten emlékeztünk arra a nevezetes március 15-ére.

Az előadás nyitányaként a Tavaszi szél vizet áraszt című közismert népdalunkat énekeltük el közösen. A hallgatóság nagy figyelemmel szemlélte a korabeli képeket és hallgatta a hozzájuk fűzött magyarázatokat. A bevezetőben elhangzott, hogy miért érdemes a forradalmat megelőző korról is beszélni, hogyan kapcsolódnak össze az egyes személyek és események. Szó volt a pozsonyi országgyűlésekről és reformokról, a Himnusz keletkezéséről és az első magyar színház létrejöttéről, a fejlődésnek indult ország fontosabb intézményeiről, Széchenyi és Kossuth reformkori szerepéről...

A forradalom nagy napjának hőseit, a márciusi ifjakat bemutató, az egymást követő eseményeket felelevenítő képsorok és egy Petőfi naplórészlet felolvasása után elhangzott a Nemzeti dal. Kérésemre a strófákat követő refrént együtt mondták a résztvevők. A híres 12 pont ismertetése, a forradalmi kormány megalakulása, majd a szabadságharc kibontakozása, az egyes hadjáratok bemutatása után ejtettem néhány szót a nők szerepéről a forradalomban, illetve a szabadságharc leverését követő időszakról, Végül arra kértem a résztvevőket, hogy közösen énekeljük el a Himnuszt.

Az előadást követően legjobb tudásom szerint igyekeztem megválaszolni a kérdéseket, illetve kérésre még közösen énekeltünk '48-as dalokat, A résztvevők igazi ünnepi hangulatban távoztak. Mégiscsak volt egy ünnepség a szabadság ünnepén...