Non recuso laborem, nem futamodom meg a munkától!

/ Gonda Csenge /
gonda.csenge képe
Szeptember 29-én este 6 órakor gyertyagyújtással emlékeztünk meg Márton Áron püspök halálának évfordulójára. Sok más magyar közösségben helyi idő szerint ugyanebben az időpontban tartottak hasonló eseményeket. Jó volt tudni, hogy szerte a világon fohászok hangzanak el az erdélyi püspökért és az Ő közbenjárásáért!
Hungarian Freedom Park emlékszoborMegemlekezes a denveri magyarok korebenPislakolo gyertyak

Hasonló módon tettünk mi is Deverben. Nagy öröm volt számomra, hogy jó páran összegyűltünk, azon a helyen, ami igazán magyarnak tudható ebben a városban. Szinte egyedi kiváltság itt Amerikában, hogy 1956-ra emlékezve elneveztek a magyar szabadságról egy parkot és emlékszobrot állítottak. Így tehát nem hiába, sok eseménynek a helyszíne a Hungarian Freedom Park itt Denverben.

Márton Áron püspök egyik jelmondata nyitotta meg halálának évfordulóján a denveri közösség megemlékezését! Gyertyagyújtással kezdődő eseményt rövid életrajzi áttekintés követte. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy személyes élménnyel járultak hozzá a jelenlévők. Török Éva, erdélyi származású barátunk, megosztotta velünk, hogy őt gyerekként Márton Áron püspök bérmálta. Sose felejti el a Püspök kedvességét, közvetlenségét, és azt a nagy hitet, amit akkor tapasztalt, mikor Gyulafehérváron találkozott Márton Áronnal. Hálával tartozik az ismeretségért és az élményért. Sokan kiemelték, a mai világban jelentése van annak, hogy egy erdélyi igen értékes és nagy embernek szenteljük a 2016-os évet. Köszönik, hogy megélhették, hiszen példával járt előttünk közösségépítésben és a keresztény értékek megélésében. Rövid imával folytattuk a megemlékezést, majd kértük Márton Áron közbenjárását népünk egységéért. Végül Magyar, illetve a Székely Himnusz eléneklésével zártuk az összejövetelt.

Istenünk add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük Áron püspököt, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára! Ámen.

Mária, Keresztények segítsége, Magyarok Nagyasszonya könyörögj érettünk!