Márton Áron emlékest - Genf

/ Rengei Boglárka /
rengei.boglarka képe
A Márton Áron-emlékév keretében szeptember 29-én 18:00-kor szerte a világban együtt emlékeztek meg az erdélyi püspökről és székely egyházmegyéjén túlmutató megannyi cselekedetéről.
A megemlékezés plakátjai a bejáratnálTüzes Péter előadása Márton Áron életérőlA boldoggá avatási perről szóló dokumentumfilmA Genfi Magyar Katolikus Misszió elnöke gyertyát gyújt az ima előtt

Múlt csütörtökön Tüzes Péter, a Genfi Magyar Katolikus Misszió alelnöke tartott nagyszerű előadást Márton Áron életéről és jelentőségéről a Genfi Magyar Kulturális Központban. Az előadó rengeteget olvasott Márton Áron életéről, és családjában többen személyesen is találkoztak a tiszteletreméltó egyházi személlyel. Megtudhattuk, milyen különböző formájú rabságokat kellett elszenvednie a XII. Piusz pápa által érseki rangra emelt egyházi méltóságnak; és mi volt ars poetica-ja a politika és az egyház kapcsolatát, valamint a magyarságot illetően. Amit pedig a legfontosabb kiemelnünk: nemcsak kortársa, sorstársa is volt ez a kiváló ember a maga generációjának, ezért nem csupán tisztelték, szerették is őt, s nem pusztán Erdélyben, Magyarországtól egészen Rómáig!

Az előadást követően megtekintettünk egy kisfilmet az erdélyi püspök boldoggá avatási peréről, melyet a Nemzetpolitikai Államtitkárság bocsátott Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjasai rendelkezésére. Végül a Cointrin-i kápolnában gyertyát gyújtottunk és a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség által kiadott Márton Áron fohásszal zártuk megemlékezésünket.