Néptáncról és cserkészetről Los Angeles-i ösztöndíjasként

„Mondd meg nekem, mit dalolsz, megmondom, ki vagy…” (Kodály Zoltán)

/ Danyi Ágnes /
danyi.agnes képe
A néptánc nevel. Kisgyermek korom óta táncolok, azóta látom és tapasztalom fontosságát. „ A táncok tanulása falun megfigyelésből, ösztönös utánzásból, majd tudatos tanulásból és gyakorlásból állott. Az öröklött táncos adottságok mellett a környezet is befolyásolta a táncismeretek alakulását.” (Pesovár,1978,8.o.) Akkoriban az emberek életének szerves része volt a néptánc.
EskütételCserkész lettemFáklyák fényénélCserkészavatás

Így nőttek fel, ellesték az idősebbektől, szüleiktől, nagyszüleiktől. Ez egyfajta általános tudás volt, amit mindenki készségei szerint különbözően megtanult. A szülők már kisgyermek korban vitték magukkal gyermekeiket a táncos mulatságba, ahol a zene ritmusára ringatták őket, és már ekkor kapcsolatba kerülhettek a zenével, tánccal. Nagyon korán kapcsolatban voltak a dallal, zenével, tánccal. Táncos, régi hagyományokkal átszőtt közegben nevelkedtek.

A mai világban egyre fontosabbá válik, hogy visszavezessük a gyerekeket e néphagyományokban gazdag, értékekkel teli világba. Ez a feladat most nehezebb, hisz annyi minden más van egy-egy család életében. Mégis fontos, hisz a néptánc mozgásfejlődésünk alapja, mely segít a gyerekeknek a tanulásban, a koncentráció fejlesztésében, a társas kapcsolatok kialakításában és még sorolhatnánk, mennyi jótékony hatása van (hasonlóan bármely más tánchoz, mozgásformához, sporthoz is). Emellett visszavezet minket gyökereinkhez, néphagyományunk része. Ezért fontos, hogy az anyaországtól távol, akár a szórvány, akár a diaszpóra területén rendületlenül őrzik magyarságukat az ott élő magyarok.

Los Angeles-i ösztöndíjasként látom, mennyi mindent tesznek az itt élők, hogy őrizzék kultúrájukat, és magyarságukat. Nem munkaként tekintenek erre, mindenki szeretettel és tiszta szívből, önzetlenül végzi feladatát. Fontosak ezek a szervezetek, hisz az itt felnövő gyermekek megtanulnak magyarul beszélni, írni, olvasni, megismerik a magyar történelmet, a magyar népzenét, népdalokat, néptáncot, néphagyományainkat.

A magyar iskolák mellett, fontos munkát végeznek a külföldön működő cserkészcsapatok. Azzal kezdtem, hogy a néptánc nevel. Most azzal folytatom, hogy a cserkészet nevel. A Külföldi Magyar Cserkészszövetség honlapján (www.kmcssz.org) olvasható: „A cserkészet célja egészséges testi, szellemi és jellembeli életfelfogás kialakítása keresztény-erkölcsi alapon. A jellemnevelésen kívül még célja a magyar öntudat fejlesztése is.”. A cserkészcsapatokban végzett „munkám” során azzal találkoztam most közelebbről, amivel annak idején kisgyermekkoromban, a táncegyüttesben. Ugyanolyan értéket képvisel, és ugyanolyan nevelő célt szolgál számomra a cserkészet, mint a néptánc.

Éppen ezért megtisztelő számomra, hogy felnőtt cserkésszé avattak. A 10 cserkésztörvény kijelöl egy utat, egy fontos utat, mely elvezet egy tiszta és erkölcsileg helyes élethez, melyben tiszteljük embertársainkat, megtartjuk és erősítjük magyarságunkat, őrizzük és továbbadjuk hagyományainkat… éppen azokon az értékeken alapszik, mint a néptánc.