Előadás az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról a Müncheni és Augsburgi Magyar Katolikus Misszión

/ Taczman Andrea /
taczman.andrea képe
Március utolsó hétvégéjén előadást tarthattam az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületeiről a Müncheni és Augsburgi Magyar Katolikus Misszión. Az esemény annak okán került megrendezésre, hogy a következő Kongresszusnak 2020. szeptember 13-20. között Budapest ad otthont, így az nemcsak a világegyházat, hanem a világ magyarságát is érintő kiemelkedő ünnepségsorozat lesz.
Spiller Krisztina közösségi diplomata nyitotta meg az estet a Müncheni MissziónKözönség a Müncheni Misszión. A jelenlévők megtekinthettek egy Emlékkönyvet az 1938-as KongresszusrólAz előadást beszélgetés követteElőadóként az Augsburgi Magyar Katolikus Misszión

A müncheni előadás március 29-én, pénteken valósult meg a Széchenyi Körnek köszönhetően a Misszió házában. A kulturális és szociális tevékenységet folytató csoport az 1970-es évek óta működik Münchenben. Legfőbb küldetésének azt tekinti, hogy tudósokat, művészeket, előadókat hívjon meg Münchenbe és a rendezvények által fórumot teremtsen a helyi és környékbeli magyar értelmiségnek az eszmecserére és magyarságtudatuk elmélyítésére.

Az estet Spiller Krisztina, Magyarország Müncheni Főkonzulátusának közösségi diplomatája nyitotta meg. Bevezető gondolataiban kiemelte a jövő évi Eucharisztikus Kongresszus jelentőségét és a közelgő esemény kapcsán kitért személyes kötődéseire is. Ezután következett a vetített képes előadás, melyben elsőként az Eucharisztiáról és annak jelentéséről szóltam. Majd beszéltem az Eucharisztia tiszteletének alakulásáról, valamint a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus történeti hátteréről. A magyar vonatkozások tekintetében kiemeltem a 34. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, melynek szintén Magyarország volt a házigazdája. A jelenlévők megnézhettek egy videórészletet, valamint fotók segítségével kaphattak képet az akkori Kongresszusról, mely mind a résztvevők számát, mind pedig a külsőségeket tekintve óriási esemény volt. Felcsendültek a „Győzelemről énekeljen” c. himnusz dallamai is, valamint egy a ’38-as Kongresszusról készült emlékkönyvet is végig lehetett lapozni.

Az Eucharisztikus Kongresszus házigazdája 2016-ban a Fülöp-szigeteki Cebu volt, itt jelentették be hivatalosan a következő Kongresszus helyszínét. Azóta zajlik Magyarországon intenzív lelki és szervezést érintő készület. Bemutattam és képekkel illusztráltam az előkészületi munkálatokat; beszéltem többek között a 2020-as Kongresszus logójáról és mottójáról, a Szentségimádás iskolájáról, a világméretű szentségimádás kezdeményezésről, a Misevlogról és a Missziós keresztről, melyek mind a Kongresszusra való lelki készületet hivatottak segíteni. Az előadás végén kitértem arra is, hogy külhoni magyar közösségként miként tudunk hozzájárulni a Kongresszus sikeréhez – elsősorban az imával, valamint a szentmisén és szentségimádáson való rendszeres részvétellel, melyek mind segítenek minket a megújulásban és annak elmélyítésében, hogy az Eucharisztia életünk csúcsa és forrása. Az előadást egy a Kongresszus sikeréért és gyümölcseiért, valamint Mindszenty József bíboros boldoggá avatásáért mondott közös ima zárta.

Az előadást két nappal később Augsburgban is megtartottam az ottani Magyar Katolikus Misszió nagyböjti lelki hétvégéjének keretében. A lelkinapok témája az Eucharisztia volt. A közös nagyböjti készület része volt a pénteki keresztúti áhítat, a szombati szentségimádási óra, valamint három vetített előadás a Szentségimádás iskolája című sorozatból, melyet 2017-ben tartott Budapesten Fábry Kornél atya, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus főtitkára. Az előadásomra március 31-én, vasárnap a lelki hétvége záró akkordjaként került sor.

Az jövő évi Eucharisztikus Kongresszust és annak előkészületeit mindkét fórumon komoly érdeklődés övezte. A jelenlévők sok új részletet tudhattak meg, és többen maguk is kedvet kaptak, hogy jövőre személyesen is részesei legyenek az Eucharisztia tiszteletét elmélyítő és hitünket megújító eseménynek.