Engesztelő szentmise Mindszenty bíboros boldoggá avatásáért

/ Taczman Andrea /
taczman.andrea képe
Mindszenty József bíboros, hercegprímás emlékét az egész világ magyarsága a legnagyobb tisztelettel és hálával őrzi. Különösen is kérhetjük közbenjárását ezekben a napokban, hisz idén május 6-án emlékezünk halálának 45. évfordulójára. Ebből az alkalomból Erdő Péter bíboros, prímás engesztelő szentmisét mutatott be május 2-án, szombaton.
Mindszenty-emléktábla a bécsi Pázmáneum bejáratánálAz augsburgi Ulrich Münster, ahol 1973-ban szentmisét mutatott be Mindszenty bíboros

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 1993 óta rendez zarándoklatot mártírsorsú bíboros atyánk esztergomi sírjához a halálának évfordulójához közeli szombaton. A hívek útjukat a magyar Egyházért és hazáért ajánlják fel. Ennek a jeles eseménynek különleges jelentősége van nemcsak az anyaországi, hanem a külhoni magyar testvérek számára is, hiszen Mindszenty atya életének utolsó négy évét a világ magyarságának szentelte. 1971. október 23-tól egészen haláláig a bécsi Pázmáneumban élt; innen kereste fel a világ minden magyarlakta országát és látogatta meg az ottani magyarokat, szentmiséket mutatott be és különböző rendezvényeken, látogatásokon vett részt. Emlékirataiban így ír erről az időszakról: „Az utak, a sokféle nemzeti és lelkipásztori probléma megbeszélése nem estek nehezemre, hiszen 23 év kényszerű elszigeteltségben töltött idő után a hivatásommal járó intenzív tevékenység, az emberekkel és a világgal való misztikus kapcsolatok örömmel töltöttek el.”

Személyes megjegyzésként fűzöm hozzá, hogy számomra és a közösségem, az augsburgi Magyar Katolikus Misszió magyar testvérei számára különösen is fontos Mindszenty atya emlékének őrzése. Kevesen tudják ugyanis, hogy egyik külhoni útja 1973. június 29-én Augsburgba vezetett, ahol azokban a napokban ünnepséget tartottak az augsburgi egyházmegye védőszentje, Szent Ulrich halálának ezredik évfordulója alkalmából. Mindszenty atya június 30-án délután 1300 magyar hívő jelenlétében mutatott be szentmisét az Ulrich Münsterben.

Idén először – a járvány miatti korlátozások miatt – nem lehetett hagyományos módon megtartani a májusi engesztelő zarándoklatot, ezért Erdő Péter szűk körben mutatott be szentmisét a budapesti Szent István-bazilika Mária-kápolnájában. A szentmisébe a Bonum TV élő közvetítésének köszönhetően kapcsolódhattak be a hívek határon innen és túl.

Erdő Péter bíboros a szentmise elején köszöntő szavaiban hangsúlyozta, hogy a megváltozott körülmények között szándékaink változatlanok. Példaként állította elénk Mindszenty bíboros urat, aki – csakúgy mint Szent Atanáz, akinek ünnepnapját május 2-án ülte az egyház – hűséggel és a legnagyobb áldozatok árán is ragaszkodott hitéhez.

A szentmise homíliáját Marton Zsolt váci megyéspüspök tartotta, melyet azzal a kérdésfeltevéssel kezdett, hogy vajon mit üzenhet ma számunkra Mindszenty bíboros. Püspök atya felidézte a leghűségesebb főpásztor életútjának főbb állomásait; kiemelte, hogy élete során háromszor is volt hosszabb „karanténban”. Először a nyilas rémuralom alatt raboskodott, majd a kommunista diktatúra kényszerítette börtönbe. A rabság évei alatt két évet kellett úgy átvészelnie, hogy nem mondhatott szentmisét, pedig nagyon vágyott az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztussal való találkozásra. Harmadik fogságát a budapesti amerikai nagykövetségen töltötte 1956-tól 1971-ig. Életének utolsó szakaszát pedig – mint fentebb utaltunk rá – külső száműzetésben, Bécsben töltötte, ahonnan már nem látogathatott vissza szeretett hazájába.

A váci megyéspüspök beszédében kiemelte, hogy Mindszenty bíboros imádságos lelkülete és kitartása ma is példa számunkra. Ő ugyan külső szorongattatásoknak volt kitéve, de tudta, hogy ezek változandósága mellett Krisztus örök és változatlan; Ő velünk van minden élethelyzetben. A homíliában idézeteket hallhattunk Mindszenty atya 1945. októberi beszédéből, melyben elismeréssel szólt az orvosok odaadó szolgálatáról. Ezen gondolatok arra buzdítanak minket, hogy mi is ismételjük el ezeket az elismerő szavakat orvosainkért, ápolóinkért és az egészségügyben dolgozókért.

Idézetet hallhattunk még – a közelgő érettségi vizsgák okán – Mindszenty bíborosnak a Mária-évben a bajai fiatalokhoz intézett buzdításából és egy 1974-es amerikai beszédéből is, melyben a Szűz Mária tiszteletről szólt. Tudvalévő, hogy a bíboros életében különösen is fontos volt a Boldogságos Szűz Mária személye. Anyák napjához közeledve a püspök úr idézett bíboros atyánk 1974-ben New York-ban elhangzott anyák napi beszédéből, melyben az anyaság természetfölötti jellegéről szólt.

Homíliája végén reményét fejezte ki Marton Zsolt megyéspüspök azt illetően, hogy Mindszenty atya vágya, hogy legyen egymillió imádkozó magyar, ezekben az emberpróbáló időkben is teljesül.

A szentmise végén Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány és a Kardinal Mindszenty Stiftung elnöke Mindszenty bíboros boldoggá avatásáért mondott imát, melybe szintén lélekben kapcsolódhattak be a nézők.

A szentmiséről készült fotó forrása: Magyar Kurír