Prof. Dr. Kocsis Károly előadása a Kárpát-medence változó etnikai, nyelvi arculatáról

/ Kalmár Eszter /
kalmar.eszter képe
Az Ausztriai Magyar Kutatóintézet, az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége és a Bécsi Egyetem Finnugor Tanszékének meghívására november 29-én érkezett Bécsbe Prof. Dr. Kocsis Károly a MTA CSFK Földrajztudományi Intézet igazgatója. Prof. Dr. Kocsis Károly előadásában a Kárpát-medencében lezajló etnikai és nyelvi változásokat mutatta be, elsősorban magyar vonatkozásokkal.
vándorlás

A Bécsi Magyar Iskola termében tartott előadáson a 1918 és 1990 között bekövetkezett etnikai változásokat mutatta be Prof.Dr. Kocsis Károly. Ahogy említette, csak az 1930-as években bukkant fel a Kárpát-medence kifejezés, mely a haza szinonímáját jelenti a magyarságnak, minden olyan magyarnak, aki ott él és ott élt az összes felmenője. Ezzel szemben a Pannon-medence kifejezés kizárólag földrajzi vonatkozású.

Az előadás folyamán több szubjektív és objektív tényezőt, mint pl. migrációt, kitelepítéseket, szaporodáscsökkenést és azok hatásait boncolgatta az előadó. Míg 1941-ben a Kárpát-medence lakosságának 49,2 %-a vallotta magát magyar anyanyelvűnek, addig 2011-re ez a szám lecsökkent 37%-ra. Ehhez jelentősen hozzájárult az elcsatolt területeken nehezen megtartható magyarság, valamint, hogy 1990 óta, a cigány népesség öntudatra ébredése után, inkább vallják magukat cigánynak, mint magyarnak a cigány megkérdezettek. Előreláthatólag a népességszám rohamosan csökkenni, a természetes fogyás nőni fog. 

Az informatív előadást kellemes beszélgetéssel és büfével zárták.