Milyen is a magyar oktatás-nevelés Perthben?

/ Tamás Krisztina /
tamas.krisztina képe
Hogyan is működik egy magyar iskola idegen nyelvi környezetben? Az angolszász iskolarendszert követő ausztrál óvodákba, iskolákba is járó magyar gyerekek vajon milyen oktatásban részesülnek a magyar iskolákban? A két iskolarendszer megismerése milyen előnyökkel járhat a gyerekek számára? A perthi Nebuló Magyar Iskola gyakorlott pedagógusaival ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat.
OvisokJátékosan magyarulEgy kis szereplésKreatív tanulás

A Nebuló Magyar Iskola 2013 augusztusától működik a nyugat-ausztráliai Perthben, fenntartója a Hungarian Educational and Cultural Centre (HECC) non-profit szervezet.  A személyes foglalkozások Floreatban, minden második szombaton 10.30-tól 13.30-ig tartanak, a köztes szombatokon pedig ─ 2017-től ─ a Nebulo Online eLearning oldalon keresztül felvehető online kurzusokon tudnak részt venni a gyerekek. Az iskola által használt helyiségekben négy csoportban folyik a 3 és 16 év közötti gyerekeknek magyar nyelv, történelem, irodalom, tánc és ének-zene tanítása képzett magyar pedagógusok által.  A 3 év fölötti, magyarul is beszélő gyerekek az óvodás csoporthoz, a kisiskolások az írni és olvasni tanulók csoportjához, a nagyobbak pedig a felső tagozatos csoporthoz tudnak csatlakozni. Azok a gyerekek, akiknek nem a magyar az anyanyelvük, de származásuk miatt szeretnék megtanulni, a kezdő csoportban magyar mint idegen nyelv tanárral vehetnek részt a foglalkozáson.

A legkisebbekre is gondolva, az iskola 2016 szeptemberében elindította a Nebulócska csoportot, ahová 0-3 éves korig várják a kicsiket szüleikkel együtt egy közös mondókázásra, éneklésre. A haladó nyelvtudásúaknak is biztosít az iskola tanulási lehetőséget és magyar érettségi vizsgára felkészítést. Ez a vizsga több modulból áll – a nyelvvizsgákhoz hasonlóan – és Ausztráliában le lehet tenni. A 14-15. év feletti tanulóknak azonban már egyre kevesebb idejük van magyar iskolába járni, éppen ezért idéntől a Nebuló online tanítás (Skype) útján kínál nekik lehetőséget tudásuk megőrzésére, elmélyítésére.

Az iskola általános célkitűzései közé a magyarul beszélő gyerekek nyelvi (kommunikáció, beszédértés, olvasás, írás) és ének-zenei készségeinek fejlesztése, a magyar kultúra, a szokások, az irodalom, a történelem megismertetése és megkedveltetése tartozik. Mindezt egy támogató és összetartó baráti közösségen belül, ahol a szülők, tanárok és nebulók közösen alakítják az iskola arculatát és színvonalát.

A tanítási alkalmakon ίrás, olvasás, szövegértés és -feldolgozás, szókincsbővítés, világkép-szélesítés, ismeretbővítés a cél, emellett a másik hozadék pedig barátok és jó élmények szerzése.

Ahogy a Nebuló honlapján is olvasható, programjaikkal arra törekszenek, hogy a tanulóknak és a tágabb közösségnek színes, a világra nyitott szemléletet, értékeket adjanak át: „sok játékkal, jó érzéssel – hogy a felnövő nebulók mindig emlékezzenek az iskolában szerzett barátaikra és élményeikre.”. A hétvégi közösségi iskola programjának részei kézműves foglalkozások, sport, csoportos játékok, néptánc, közös főzés és kirándulás is.

Az órák tematikája: ismétlés, írás - olvasás - nyelvtan hármasságának gyakorlása, történelmi, földrajzi ismeretek bővítése, videók, filmek, könyvek értelmezése, amit alkalmanként vers- és énektanulás, közös szereplés egészít ki.

Az iskola rendszeresen szervez különböző alkalmakat, ahol a tanítás-nevelés oldottabban, közvetettebben történik. Ilyen fél napos, nyilvános családi esemény évente kétszer a HECC családi nap, ami egy-egy téma köré szerveződik, és kézműveskedés, játék és gasztronómiai élmények kísérik. Idén november 16-án lesz a retró témájú családi nap.

A tanév KiMitTud?-os évzáróval szokott véget érni novemberben, amikor az egyes csoportok egy kis műsort mutatnak be, pl. megzenésített verset, mesét vagy zenélnek, eljátszanak valamit. Az esemény megörökítésére a gyerekek kapnak egy iskolatablót is.

Kétévente meghívott vendégek készülnek gyerekműsorral az iskolában az ún. „HECC Fehér Piknikek” alkalmával. 2019 februárjában Gerendás Péter várta a gyerekeket.

A Nebuló tanárai maguk is részt vesznek szakmai találkozókon, mint amilyen például az évente megrendezett AMPE konferencia, ahol az ausztráliai magyar pedagógusok oktatási, módszertani tapasztalataikat meg tudják egymással osztani, továbbképzésekre járhatnak. A VII. AMPE konferenciát 2020. április 24-26-án Perth-ben fogják megrendezni.

Az oktatási módszerek közül a Perth-i magyar iskolai oktatásban a játékon keresztül történő tanulás, tapasztalás bizonyult a legnépszerűbbnek. A játék során a diákok egy előre meghatározott szabály követésével, ügyesség, jó memória vagy szerencse segítségével arathatnak győzelmet, ami motiválja őket és színesebbé teszi számukra a tanulás élményét. Az iskola gyakorlatában a kisebb gyerekeknél a mozgásos feladatok nagyon beváltak, a nebuló könnyebben tanul, ha mozgásos feladat is megerősíti a tanulás folyamatát, jobban tud koncentrálni az utána következő nyugodtabban végezhető tevékenységre. Ezek a feladatok nem igényelnek különösebb anyagi ráfordítást, mégis élménnyé teszik a tanulást a gyerekeknek. A követendő ausztrál jó példák, gyakorlatok közül az ilyen fajta, tapasztalaton keresztüli tanítás mellett a jutalmazás, a közös csapatmunka támogatása, a közösség erejére épülő iskolarendszer (pl. szülők bevonása a tanításba, szervezésbe) kiemelendő.

Ausztráliában a házi feladatok adását az egyes iskolák határozzák meg, de egyik napról a másikra nem gyakori, hogy feladjanak házi feladatot a gyerekeknek. Mivel a Nebulóban csak kéthetente folyik a személyes tanítás, az ismétlő feladatok és a szülő otthoni támogatása, a tanultak elmélyítésére buzdítás szükséges a fejlődéshez.

Az órai munka során a Nebuló pedagógusai pozitív visszacsatolással értékelik a tanulókat és van olyan csoport is, ahol a jó válaszokért, lelkes részvételért játékforintokat kapnak a gyerekek, amivel év végén ajándékot tudnak vásárolni maguknak.

A digitális eszközök közül a tanárok az órákon hibrid laptopot/tabletet és projektort használnak a tanításhoz, szemléltetéshez és a gyerekek az online kutatáshoz. A tanulói előrehaladás mérésére a foglalkozásokat szokták kvízekkel kezdeni, hogy átismételjék az előző anyagot, illetve, hogy a tanár felmérje, mire emlékeznek a gyerekek.

A kritikus gondolkodás, érvelés, kommunikációs készségek fejlesztése mind fontos részei az ausztrál oktatásnak, a gyerekek már így szocializálódnak az iskolában, ezért a magyar iskolában nincs szükség ezek célzott tanítására, hiszen a gyerekek a témák feldolgozásánál használják a logikus gondolkodás, kérdezés-érvelés, kommunikációs sémákat.

A Nebuló pedagógusai úgy vélik, hogy a projektalapú tanítás a tanárnak és a gyerekeknek is segít, a témákat mélyebben, több szempontból is körbe lehet járni, és mindig van egy alkotás, ami a megszerzett tudást igazolja vissza. Nagyobb diákokkal már sikeresen megvalósítható a projektmódszer. A Nebuló más iskolákkal közösen is létrehozott projekteket, és a magyargyerek.com különleges versenyeibe is bekapcsolódott, amely a világ különböző tájain élő magyar származású gyerekek levelező versenye.

Anyanyelvi környezetben, valós élethelyzetekből és szituációkból természetesen több ismeretre tesznek szert a tanulók, mint a kétheti iskolában, ezért – többnyire – az iskolai szünidőben Magyarországra hazalátogató nebulók az új élményekkel visszatérve élénkebb érdeklődéssel vesznek részt az órákon. A tapasztalatok alapján a többnyelvű (magyar-angol) gyerekeknek könnyebben megy a magyar nyelv tanulása, és a nyelv egy kapocs is a barátságok kialakulásánál, míg az egynyelvű (angol) gyerekek gyakran kevésbé motiváltak, és nincs mély családi kötődésük a magyarországi rokonokkal, ezért a kétheti nyelvórákon lassabban fejleszthető a magyar tudásuk.

Végül, hadd osszam meg egy személyes élményemet is, amikor egy 6 éves, kétnyelvű kislány játékos tanulási periódusban tevékenykedve, fel se nézve a foglalatosságából azt mondta, hogy azért szeret magyar iskolába járni, „mert itt olyan jókat játszunk”.

A Nebuló Magyar Iskola pedagógusai a jövőben is arra törekszenek, hogy az iskola régi és új diákjai a megszokott nyelvtanulási módszereken át magyar kulturális élményekkel gazdagodjanak.