Külföldi Magyar Cserkésszövetség San Fransisco-i Csapatai (43&77) és Kányádi Sándor Magyar Iskola

Tózsa Mikolt Emese (2016, 2018)
Tózsa Mikolt Emese (2016, 2018)
Kocsis Zsófia (2017)
Kocsis Zsófia (2017)
Laki Zsuzsanna (2017)
Laki Zsuzsanna (2017)
Huszár András Márton (2018)
Huszár András Márton (2018)
Huszárné Thuróczy Piroska Outi (2018)
Huszárné Thuróczy Piroska Outi (2018)
Retkes Kincső (2019)
Retkes Kincső (2019)
Dajka Ilka (2022)
Dajka Ilka (2022)
Dajka Ilka (2023)
Dajka Ilka (2023)

San Francisco környékén 1969 óta működnek a 77-es sz. Béri Balogh Ádám fiú és a 43-as sz. Lósárdy Zsuzsanna leány cserkészcsapatok, melyek a Külföldi Magyar Cserkészszövetség tagjai.  Céljuk a magyar nyelv és kultúra szeretetének kialakítása és megőrzése valamint erkölcsös és jellemes ifjúság nevelése. Szervezetük nonprofit jellegű, tagdíjakból és adománygyűjtő tevékenységből tartja fenn magát. Jelenleg közel 100 gyermek jár hozzájuk 4-től 14 éves korig.

Cserkészcsapatukkal karöltve működik a San Francisco Környéki Magyar Iskola, ahol jelenleg 8 osztályban folyik magyar nyelven az oktatás. Kéthetente vasárnap délutánonként találkoznak a Woodside Priory iskola területén Portola Valley-ben a Magyar Katolikus Misszió jóvoltából.

A cserkészet a Magyar Katolikus Misszió egésze alatt működik a Priory területén. Működésükkel szeretnék elérni a környéken élő összes magyar családot, fiatal és idős embert, hogy csatlakozzanak a Magyar Katolikus Misszióhoz, elősegítve a magyar kultúra és hagyomány fennmaradását. Alkalmat adnak az Amerikában élő magyaroknak a magyar nyelvi és kulturális identitás ápolására. A Misszió rendszeresen szervez és támogat kulturális eseményeket, előadásokat, amelyeken magyarországi művészek lépnek fel.

A Magyar Katolikus Misszió lelkipásztora Németh Maurus atya, akit 2009-ben a magyar állam Arany Kereszt díjjal tüntetett ki kimagasló munkájáért, amelyet a magyar közösség érdekében az Államokban végez.

Maurus atya tiszteletben tartja a hagyományt, amely összeköti a magyarokat a Woodside Priory iskolával és így lehetőséget nyújt a Magyar Iskolának, a cserkész csapatoknak és más magyar szervezeteknek, a kápolna, tantermek, étkező, sportpályák és a színházterem használatára.

A Kányádi Sándor Magyar Iskola évtizedek óta sikeresen működik együtt a San Francisco-i cserkészcsapatokkal, az öböl környéki magyarság körében. A magas színvonalú oktatást képzett pedagógusaik végzik. Az iskola célja a magyar nyelvtan és irodalom, valamint a magyar történelem és földrajz oktatása az itt élő, magyarul beszélő gyermekeknek. 4-éves kortól 14-éves korig fogadja a magyarul beszélő gyermekeket, az óvodás csoporttól egészen a gimnáziumi osztályokig. A havonta két alkalommal, vasárnap délutánonként tartott órákon az oktatás kivétel nélkül mindig magyar nyelven folyik. Az intézmény fontos célja hogy diákjaikban kialakítsák azt a szeretetet magyar kulturális örökségünk iránt, amely arra ösztönzi őket, hogy ezt majd gyermekeiknek is továbbadják.

https://sfcserkesz.org/hu/