„Kaszálj Pista, kalapálj, holnap délig meg se állj!”

Buenos Aires: szakmai továbbképzés a Zrínyi Ifjúsági Kör pedagógusai számára

/ Dr. Léránt Andrea /
lerant.andrea képe
Augusztus végén a Zrínyi Ifjúsági Kör pedagógusai, az itt tanító önkéntes tanárok, és szülők népi játék szakmai továbbképzésen vehettek részt. A Szent László Iskola udvarán közösen játszottunk, énekeltünk, mondókáztunk.
"Hatan vannak a mi ludaink..."füle-farka játék"Három csillag van az égen...""Jancsi bácsi, hány óra?"

A Zrínyi Ifjúsági Kör heti egy alkalommal várja diákjait a hétvégi magyar iskolába. Az itt tanuló diákokat mintegy tucatnyi pedagógus, szülő oktatja, akik elsősorban kedvtelésből, saját maguk, és gyermekeik magyarságtudatának megőrzése céljából végzik az áldozatos munkát. A tanárok a hétvégjüket feláldozva, évek óta végzik önzetlen munkájukat.

Meglátásom szerint minden pedagógus számára inspiráló, és feltöltő lehet egy jó hangulatú továbbképzés. Igyekeztem úgy összeállítani az anyagot, hogy hasznosítani tudja az óvodás korosztályt és a kamaszokat oktató pedagógus is. A ZIK-ben tanító (főként szülők) nem tudják, hova forduljanak segítségért, honnan tanulhatnak új dalokat, játékokat, ezért a továbbképzés célja kettős volt: egyrészt az ismeretanyag átadása, új dalok, játékok, mondókák közös eljátszása. Másrészt remélem egy ilyen közös alkalom arra is megfelelő, hogy lendületet, motivációt adjon a hétről hétre tanító pedagógusoknak.

A továbbképzésre a ZIK tanórák befejezése után került sor. Ott maradtunk a Szent László Iskolában, és a közös ebéd után az udvaron tartottuk meg a foglalkozást. Minden mondókát, éneket, játékot közösen játszottunk el, utána leírtuk valamennyi szövegét, és közösen értelmeztük is az ismeretlen szavakat. Az alkalomról felvétel is készült, amit megosztottunk a közös csoportban, hogy az is megtanulhassa a játékokat, énekeket, aki valamiért nem tudott eljönni.