Cserkészek erdei karácsonya Nürnbergben.

Idén negyedik alkalommal

/ Tóth-Pál Zoltán /
toth.pal.zoltan képe
Már a gyülekezőn is nagy volt a gyermekek lelkesedése, mivel évről évre megújul, bővül a program. A kisebbek a farönkökön egyensúlyoztak nagyobb társaik segítségével, míg eljött a gyülekező ideje. Az őrsök felsorakoztak, zengett a Cserkészinduló, majd Tihanyi Endre az Ajtósi Dürer Cserkészcsapat parancsnoka köszöntötte a vendégeket csapata rövid bemutatásával.
Ajtósi Dürer Cserkészcsapat.A karácsonyi dalokat furulya és citera kísérettel énekeltük.Közös éneklés a szülőkkel.KCSP-duó

Az őrsök csatakiáltása után a cserkész regölés következett, amit idősebb Klement Kornél tanulmánya nyomán írtunk át nürnbergivé, így mondva el karácsonyi jókívánságainkat. Ezt követte a cserkész „tombolás”. Erről szóló tudósítás, az alábbi linken érhető el: https://www.korosiprogram.hu/galeria/videok/erdei-karacsonyajtosi-durer-cserkeszcsapat-nurnberg

Szilágyi Szerénke, a program szervezője ismertette a további eseményeket, feladatokat, s kezdetét vette a „lopakodás”. Az őrsök különváltak, csendben vonultak a sötétedő erdei ösvényen, egy-egy hang után rátaláltak a tisztásra, ahol a fiúk fát gyűjtöttek, s jászlat építettek. A lányok e közben madáreledellel feldíszítették a karácsonyfát. A szülők alkalmi kórusa is összeállt, és citerás tanítványommal Vörösné Fail Bernadettel kísértük a karácsonyi énekeket. Dalolt a furulya, pengett a citera. Később mesét is mondtam a kisebbeknek, míg lassan elkészült a jászol is. Elérkezett népi színjáték ideje. Immár hagyományt teremtve idén másodízben játszottuk el az Elindult Mária kezdetű dalt énekelve, citera és furulyaszóra, majd sorra csendültek fel karácsonyi énekeink. Ezt követően Szilágyi Áron szavalta a Jézus születése című verset, majd édesanyja Szilágyi Szerénke beszélt Kalkuttai Szent Teréz életútjáról, hitvallásáról, s élethimnuszának egy-egy sorát a szülők olvasták fel. Ezek igazán meghitt pillanatok voltak. Majd Tihanyi Endre kiosztotta az ajándék naptárakat a cserkészeknek. Végezetül megható volt a cserkészkör, ahogy a szülők körbe vették gyermekeik körét, s elhangzott a Miatyánk és a cserkészköszönés. Mondhatom, hogy emlékezetes meghitt pillanatokban volt részünk, az erdő varázsa, csendje, a lobogó mécsesek fénye, a közös éneklés, a közös munka mind-mind eggyé kovácsolja lelkes csapatunkat, miközben a szülők meleg itallal, süteményekkel, énekükkel, segítségükkel tették elviselhetővé az éj hideg leheletét. 

Köszönet Deli Csanád Kőrösi Csoma Sándor Programos társamnak, aki Hannoverből ismét segítségemre volt az esemény dokumentálásában.