Mindszenty Józsefre és az 1956-os áldozatokra emlékeztünk a bécsi Pázmáneumban

/ Leichtenstern Katrin Ilona /
leichtenstern.katrin.ilona képe
A kommunista diktatúra által üldözött Mindszenty József bíboros-hercegprímás Bécsbe érkezésének 51., és a magyar forradalom és szabadságharc 66. évfordulójának alkalmából megemlékezésre került sor 2022. október 23-án a bécsi Collegium Pázmáneumban.
előadás

A megemlékezést Varga János atya, a Pázmáneum rektora által celebrált ünnepi szentmise nyitotta meg 17 órai kezdettel. Varga János atya szentbeszédében kiemelte, hogy Isten szolgájának, Mindszenty József mártír bíborosnak a személye összeforrott az 1956-os forradalommal és szabadságharccal, tanítása és élete pedig ma is időszerű üzenetet közvetít, illetve követendő példát mutat.

Varga János rektor, a forradalom áldozatául esett fiatal költőGérecz Attila és az emigráció jeles alakja, Tollas Tibor egy-egy verse mellett idézett a hercegprímás híressé váltrádió beszédéből is. A szentmisét követően a Collegium Pázmáneum díszteremben folytatódott az ünnepi megemlékezés. Egy kiállítás is nyílt a Pázmáneumban, amely Magyar Katalin 1956-os vértanú életét mutatja be, és hősies szerepvállalása előtt emel emléket. A kiállítás kurátora Martinschich Balázs, a Hansági Múzeum történész muzeológusa volt.

A megnyitón Dr. Bertényi Iván, a Bécsi Magyar Történeti Intézet igazgatója, a bécsi Collegium Hungaricum igazgató-helyettese mondott ünnepi beszédet, aki történeti távlatba helyezte az 1956-os forradalmat, és személyes élményeket is megosztott arról, hogy az ő nemzedéke hogyan látta, látja az ’56-os eseményeket.

A kiállítás kapcsán Magyar Katalin hősiességéről szólt Dr. Bertényi Iván, aki előadásában bemutatta, hogy Magyar Katalin Budapesten született és Mosonmagyaróváron nevelkedett diáklány volt, 16 évesen élete kockáztatása árán is vállalta, hogy életeket ment a fegyveres harcok idején. A Budapesten tanuló diáklány kiválóan rajzolt, a Török Pál utcai Képző- és Iparművészeti Gimnázium harmadik osztályába járt. Amikor kitört a forradalom, elhatározta barátaival, hogy önkéntes egészségügyi szolgálatba lépnek és jelentkeznek véradónak is, így betegápolóként, mentőápolóként, fegyvertelenül vállalt feladatot a fővárosban a forradalom és szabadságharc leghevesebb harcokkal teli véres napjaiban. Szülei próbálták feltartóztatni, ám hiába kérlelték, hogy ne menjen vissza a fővárosba; amikor utoljára találkozott szüleivel, Katalin válasza ez volt számukra: „Megígértem, hogy visszamegyek, s becsület is van a világon.” Végül november 7-én, amikor egy kisfiút próbált megmenteni és segíteni, egy szovjet harckocsiból leadott géppuskasorozat halálos lövése végzett vele. 

A bécsi ünnepségen megszólalt Magyar Katalin unokahúga, a ma Korneuburgban élő orvos, Lang-Pammer Csilla is, valamint Czuppon Tamás, a Hansági Múzeum igazgatója is részt vett az ünnepi megemlékezésenMartinschich Balázs köszönetet mondott a családnak a hagyaték átadásáért, ami a kiállítást lehetővé tette.

Duics László zongorajátékával idézte meg a szabadságharc hangulatát.

A megemlékezés koszorúzással ért véget a Pázmáneum homlokzatán elhelyezett Mindszenty-emléktáblánál. Elsőként Nagy Andor, Magyarország bécsi nagykövete hajtott fejet a hőslelkű és mártír főpásztor, Mindszenty József hercegprímás emléke előtt.