,,Minden székely legyen Márton Áron!” – hangzott el a sydney-i megemlékezésen

/ Gruber Enikő /
gruber.eniko képe
A 2016-os évet a nemzetpolitikai államtitkárság Márton Áron születésének 120. évfordulója alkalmából emlékévvé nyilvánította. Ennek jegyében a világ minden táján megemlékeznek a püspökről, és tisztelegnek nagysága előtt.
GyertyagyújtásMegemlékezés a templombanMárton Áronra emlékezveElőadás az Otthon lakóinak

Márton Áron a 20. század egyik kiemelkedő személyisége volt, aki bátorságával, hitével és megingathatatlan nemzettudatával az erdélyi magyarság szellemi-erkölcsi vezetőjévé vált. Saját maga így vall hivatástudatáról: „Bölcsőm közönséges deszkából volt összezárva, amilyen lesz a koporsóm is. De fáját a csíki hegyekből vágták, ahol az őrt álló fenyőerdők koszorúja gyökerével sziklába kapaszkodik, s makacsul állja a viharok tépését; ahol az emberek századok óta küzdenek a mostoha életviszonyokkal, mert tudják, hogy a sötét borulat mögött ott van Isten, s beléje vetik bizalmukat. Innen jöttem, s nem hoztam mást, csak a halálos szerelmet népem és az emberek iránt, s a katolikus hitet.” És valóban, a püspök a legnehezebb időszakokban is kiállt az alapvető emberi jogokért, és felszólalt az igazságtalanság ellen. Sorsát ő sem kerülhette el, de meghurcoltatása még erősebbé tette, és prédikációiban a küzdésre és az evangélium szellemében való folyamatos megújulásra hívja fel a figyelmet.

Az Emlékév egyik kiemelt célkitűzése volt, hogy minél többen megismerjék személyét és tevékenységét, hiszen állhatatossága a mai kor emberének is példaként szolgálhat. A Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasaihoz kiutazásuk előtt azzal a kéréssel fordultak, hogy szeptember 29-én 18 órakor a világ bármely pontján is lesznek, gyújtsanak egy gyertyát lelki üdvéért. 1980-ban ugyanis, hosszú szenvedés után életének 85. évében ezen a napon tért örök nyugalomra. A sydney-i ösztöndíjasok a Canberrai Magyar Nagykövetség vendégeiként Simon Ervin konzul és Gyombolai Zsófia kulturális attasé jelenlétében gyújtották meg gyertyájukat, és rótták le kegyeletüket.

Gazdag Alexandra, Gruber Enikő és Szabados Tamás egy ismeretterjesztő előadással is készült a sydney-i magyarság számára. A Szent Erzsébet Otthon területén működő római katolikus templom épületében a vasárnapi szentmisét követően ismertették Márton Áron életútját, és részleteket olvastak fel a prédikációiból, beszédeiből miközben képek és kisfilmek segítségével próbálták még közelebb hozni őt az emberekhez. A megemlékezés végén arra is külön kitértek, hogy a Kárpát-medence különböző területein milyen módon állítottak emléket neki. Szívet melengető volt látni, a sok emléktáblát és szobrot, olyan helyeken is, ahol a legkevésbé sem számítanánk rá.  Mivel az előadáson az Otthon lakói közül sokan nem tudtak részt venni, így Gruber Enikő következő nap számukra megismételte az elhangzottakat, amit örömmel vettek, mert voltak közöttük olyanok, akik még személyesen is találkozhattak a püspökkel.

Márton Áron szentté avatása folyamatban van, így még inkább fontos ismernünk őt. Mivel nem csak a katolikus közösség, hanem a magyar nemzet is sokat köszönhet neki, ezért az emlékév célkitűzése, hogy szélesebb körben, vallástól függetlenül, ismerjék tevékenységét, és azt az értékrendet, amit képviselt, becsülendő. Köszönjük, hogy ösztöndíjasként mi is hozzájárulhattunk e tevékenységhez, és munkánk révén tovább adhattuk Márton Áron biztató szavait a sydney-i magyaroknak.