A magyar vers ünnepe Berlinben

/ Dúcz Erzsébet /
ducz.erzsebet képe
A berlini 86. Sz. Apáczai Csere János Cserkészcsapat sokszínű tevékenységében fontos szerepet játszik a magyar nyelv ápolása. E célból született meg az Aranyalma szavalóverseny gondolata, melynek tavaly elindított hagyománya idén szépen szökkent szárba.
BeköszöntőA legifjabb versmondóA közönségA nagycserkészek szovátit táncolnak.

2017. március 18-án második alkalommal rendeztük meg az Aranyalma Szavalóversenyt a berlini Collegium Hungaricumban. A verseny témája idén, az Arany 200 emlékévhez kapcsolódóan Arany János és kora volt. Arany János egyik legnagyobb költőóriásunk. Abban a korban élt, amelyben egész Európa forrongott, Magyarország is. Arany ebben a forradalmi időszakban is hatalmas szellemi teljesítményt vitt véghez életművével. Írói munkássága mellett kiemelendő műfordítási tevékenysége és hatalmas szókincse. Műveltségében, olvasottságában példaként állhat előttünk. Arany János személye és munkássága tökéletesen megtestesíti az Aranyalma célkitűzését, vagyis azt, hogy anyanyelvünket ápoljuk, használatában minél inkább fejlődjünk, és nem utolsó sorban élvezzük annak szépségét, finomságait.

A versenyre szép számmal jelentkeztek a verskedvelő fiatalok, akik négy korcsoportban adták elő a szövegeket. Kedvelt választás volt Arany művei mellett Petőfi János vitéze, illetve a Föltámadott a tenger is. A zsűri tagjai Izsák András követ, Simon Mátyás színész, Szettele Katinka magyar irodalom szakos tanár és tavalyi Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjas, valamint Peters Éva Mária, lelkes verskedvelő és tavalyi különdíjas voltak. Ők minden előadás után pár mondatban visszajelzést adtak a szavalóknak, amellyel bátorították őket és kiemelték erősségeiket. A két idősebb korcsoportban pontozott is a zsűri, a 13-16 éves korosztályban Konthur Adorján, míg a 16 évnél idősebb korosztályban Bóka Benedetta nyerte el az első díjat. Különdíjban részesült Markovics Dávid, aki a tavalyi évhez képest hatalmas fejlődésen ment keresztül. Ezúton is gratulálunk minden versmondónak!

Az Aranyalma azonban nem csak szavalóverseny, hanem ünnep is. A délután második felében a cserkészek által begyakorolt és összeállított műsort tekinthették meg a nézők. A programban először Oroszvári Karolina zenélt hárfán, majd a kiscserkészek mutatták be a nemrégiben lezajlott kiscserkész hétvégén betanult mesejátékot, az ’Igazmondó juhászt’. Ezután Konthur Zita énekelt egy moldvai népballadát. Végül a nagycserkészek mutatták be magyarszováti tánctudásukat. A táncokat már hónapok óta gyakorolják Váczi András és Dúcz Erzsébet vezetésével.

A műsorban kicsik és nagyok egyaránt megmutathatták különböző tehetségüket. Az Aranyalma szavalóverseny szépen reprezentálja a cserkészet sokszínűségét, és azt, hogy mindenki a hozzá leginkább illő dologban mutathatja meg magát. A közönség lelkes és hálás volt, a délután pedig meghitt és mégis ünnepélyes hangulatban telt. Reméljük, hogy a hagyomány folytatódni fog, és jövőre is közösen ünnepelhetjük a magyar nyelvet és költészetet.

(A fényképeket Czirják Emese, Krencz László és Dúcz Erzsébet készítették.)