Szeretet, boldogság, együttműködés napjainkban

A család és a közösség tükrében

/ Farkas Virág /
farkas.virag képe
Napjainkban a család már sokkal több féle vetületben és formában létezik, mint azt valójában a legtöbben gondolnánk, és mást jelentett ez a fogalom a régi időkben is.

Vitathatatlan tény, hogy a modernizációval szinte fénysebességgel változnak a körülöttünk lévő struktúrák, alakulnak át társadalmi normák és szokások. A kérdés csak az, vajon a lelkünk, és érzelmi intelligenciánk képes e utolérni ezt a részben már-már embertelen tempót.

Számos tudós, kutató, szociológus, pszichológus, mentálhigiénés szakember keresi a választ ezekre a mindannyiunkat foglalkoztató kérdésekre. A változás önmagában nem rossz, ha az a jó célokat hivatott szolgálni, és az emberiség javára válik. De vajon a szétszakadt családok, a mindenkorinál magasabb válási arány, a mozaikcsaládok megjelenése és azok több variációjaként létező működési formája, megtarthatja a család funkcionális és tradicionális szerepeit? Erre nyilvánvalóan nem én fogom megadni a választ, hanem nálam sokkal okosabb emberek, viszont érdekes ezeket a kérdéseket szemrevételezni.

Nem is olyan régen a családok nagy része még szerves egységet alkotott, mind formailag, mind a szó jelentését tekintve hiteles volt. A női és a férfi szerepek fő csapásiránya meghatározott mintázatban működött. A gyermekek tisztelete szüleik iránt megfelelő irányelvek alapján volt meghatározva. A gyermekeknek is számukra biztonságos és adott helyük volt a családban. Érdekes megfigyelni azt is, hogy a vallás, vagy egy igazi értékeket támogató és erősítő közösséghez való tartozás mennyire segíthetnek abban, hogy megmaradhasson a család egysége.

Engem mindig is foglalkoztattak ezek a kérdések, mivel elvált szülők gyermeke vagyok, így biztosan tudom, milyen mintázatot nem szeretnék követni a jövőben. Pedagógusként az óvodai csoportomban minden nap láttam milyen káros hatással van a korai gyermekkorban a család egységének megbomlása, az apukák külföldön való munkavállalása, így a családtól való eltávolodás a jobb anyagi biztonság megteremtése érdekében. Sok család életét végigkövethettem így, és a gyerekek részéről beleláthattam ezen események gyakran visszafordíthatatlan következményeibe.

Joggal feltehetjük a kérdést magunknak, de akkor mit is tehet a ma embere annak érdekében, hogy a mai világunkban képesek legyünk szemben úszni az árral?  Én egy választ tudok erre és az a szeretet! Életünk gyakran váratlan fordulatot vehet, és ezek kimenetele gyakran mindenkinek maradandóan fájó pont lehet az életében, viszont hiszek abban, hogy szeretettel és azzal a hittel, hogy a legjobbat szeretnénk mindenkinek az adott élethelyzetben, kedvezően alakíthatjuk életünket.

Egy jól működő közösségnek nagyon erős megtartó ereje lehet, éppen ezért fontos, hogy értékeljük, és lehetőségeinkhez mérten részt vállaljunk közösségünk életében, hogy az minél tovább fennmaradhasson a jövő nemzedékének.

Kedves Magyar Közösség! Idén az összetartozás éve lesz! Itt az idő, hogy aktívan kapcsolódjunk a szívünkhöz legközelebb álló igaz ügyhöz, magyarságunk megéléséhez és megőrzéséhez! Ne feledjük, rajtunk áll!