Iskolakezdés Nürnbergben 1.

/ Dr. Imre Angéla /
imre.angela képe
„Itt van az ősz, itt van ujra…”, s ez egyben sok családnak egy új tanév eljövetelét is jelenti. Nincs ez másként itt, Németországban sem. Egy kicsit később ugyan, mint Magyarországon, de szeptember 10-én Bajorországban is megkezdődött az iskola, 14-én pedig újra megnyitotta kapuit a Nürnbergi Magyar Iskola.
iskolakezdés1iskolakezdés2iskolakezdés3iskolakezdés4

A Nürnbergben és környékén élő magyar családok gyermekeinek immár hatodik éve van lehetőségük arra, hogy a magyar nyelvvel, történelemmel és kultúrával kapcsolatos tudásukat hivatalos keretek között is bővítsék. Magyar iskolába jelentkezni nagy elhatározás és elköteleződés. Hiszen ez azt jelenti, hogy a hétköznapi német (vagy egyéb oktatási) nyelvű iskolán kívül minden második héten a szombat délelőttöt is iskolában töltik, figyelnek, gyakorolnak, készülnek, fejlődnek. A Nürnbergi Magyar Iskolába a 2019-20-as tanévre 90 gyermek iratkozott be. Az iskolának 4 állandó, felsőfokú végzettséggel rendelkező oktatója van, az ő munkájukat segítem idén ösztöndíjasként a Kőrösi Csoma Sándor Programon keresztül. Mivel végzettségem szerint nyelvész, középiskolai tanár, gyógypedagógus, logopédus szakember vagyok, így a tanórákon elsősorban a nagyobbakkal foglalkozom, de besegítek a legkisebbek nyelvfejlesztésébe, illetve nyelvoktatásba, valamint vannak tanításon kívüli, rendhagyó programjaink is.

Magyar nyelvet tanulni Németországban természetesen lehet, de nem magától értetődő. Mivel a magyart ugyan hivatalos nyelvként tartják számon az Európai Unióban, de ebben az országban mégsem kisebbségi nyelv, ezért a német államnak nem kötelezettsége a magyar gyermekek anya-, vagy származásnyelven történő oktatása. Így a szervezett keretek közötti oktatás megszervezése először magánúton történt, ehhez adott esetben a magyar állam szakmai segítséget nyújt.

Magyar iskolával Németország több városában is találkozhatunk, de csak néhányuk működik az ún. konzuli modell szerint. Ez a modell azt jelenti, hogy a kiegészítő oktatásnak számító anyanyelvi oktatást olyan németországi magyar egyesületek végzik, amelyek szerződésben állnak a Magyarország valamelyik konzulátusával (jelen esetben iskolánk például a Müncheni Főkonzulátussal), szakképzett pedagógusok oktatnak a hétvégi iskolákban kidolgozott és a Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi Magyar Nyelvi Képzésekért és Oktatásért Felelős Főosztálya által jóváhagyott tantervek szerint, a diákok tandíj fizetnek az oktatásért. Azonban a német állam is nyújt anyagi támogatást az iskola működéséhez, illetve a szervezés oldaláról értesíti az érintett tanulókat és családjukat erről a tanulási lehetőségről. A tanév elvégzéséről a hétvégi magyar iskola és a Főkonzulátus tanúsítványt állít ki, amely kérvényre az illető diák éves bajor iskolai bizonyítványához csatolandó (Realschule, Gymnasium), illetve abban feltüntetendő (Grund- und Mittelschule).

Iskolánkban jelenleg egy iskola előkészítős és 5 iskolás csoportunk van, s büszkék vagyunk rá, hogy a diákjaink szeretnek ide járni, egészen hosszú időn át látogatják az óráinkat és foglalkozásainkat: a legidősebb diákunk immár 19 éves.

A tanév tehát szeptember 14-én elkezdődött a sok ismerős régi és új diákkal, tanárokkal, szülőkkel, könyvekkel, az iskola azonban készült még egy élménynappal a gyerekeknek és egy rendhagyó szülői értekezlettel az érdeklődő felnőtteknek. Ennek a beszámolóját a későbbiekben olvashatják.