Egy hely, ami segít a magyaroknak magyarnak maradni

/ Hajdú Zsuzsanna /
hajdu.zsuzsanna képe
Hatvan évvel ezelőtt celebrálták itt az első szentmisét Szent Márton ünnepén, azóta pedig a Jávor Egon atya és a bencések által alapított Woodside Priory a San Franciscoi magyar közösség – mondhatni – bázisa lett. A jubileumra hálaadó istentisztelettel és ünnepi állófogadással készült a katolikus közösség.
Ünnepi istentisztelet, 60 éves a Woodside Priory iskolaÜnnepi istentisztelet, 60 éves a Woodside Priory iskolaÜnnepi istentisztelet, 60 éves a Woodside Priory iskolaÜnnepi istentisztelet, 60 éves a Woodside Priory iskola

„Ora et labora”, azaz „imádkozz és dolgozz” – ez a mottója a Kaliforniában, pontosabban Portola Valleyben található Woodside Priory iskolának, ami november 13-án ünnepelte fennállásának 60 éves jubileumát. Az intézményt – az 1956-os forradalom idején a kommunista rezsim elől menekülő – pannonhalmi bencések alapították, akik szülőhazájuk után itt, Portola Valleyben találtak új otthonra, és folytatták munkájukat Isten szolgálatában. Az iskola ma már amerikai kezelésbe került, de Németh Maurus és Horváth Pius atyák a mai napig itt látják el a magyar közösséget, itt működik a Magyar Katolikus Misszió, valamint a San Franciscó-i Magyar Cserkészet és Iskola is.

„Amit ma itt látsz, az – ahogy Jávor Egon alapító atya mondaná – egy amerikai csoda. Igen, ez egy csoda, az imáknak és annak a kemény munkának az eredménye, amit a szerzeteseken kívül mindannyian, akik ma itt vagytok, tettetek az elmúlt hatvan évben.” – ezekkel a szavakkal köszöntötte Németh Maurus atya a magyar közösséget Portola Valleyban, a Woodside Priory iskola születésnapi ünnepségén. Maurus atya ünnepi beszédében háláját fejezte ki azoknak, akik adományaikkal és áldozatos munkájukkal éltetik a magyar közösséget és lehetőséget teremtenek arra, hogy az itteni közösség építésén túl, olykor az otthon élő rászorulókon is segíthessen a misszió.

„A Priory mindmáig egy befogadó közösség, ami mindenkit Isten szeretetével és nyitott szívvel fogad” – folytatta az atya, aki köszönetet mondott azért is, hogy az iskola számos magyar esemény helyszíne lehet.

Egy kis visszatekintés a múltba: a Magyar Katolikus Misszió az 1960-as évek elején alakult meg a San Francisco-i Öböl környékén. Az '56-os forradalom után több ezren menekültek az Egyesült Államokba, ide Kaliforniába is. Kezdetben nem volt erős a magyar közösség, de már akkor is tartottak itt magyar szentmiséket.

A misszió mostani vezetője, Németh Maurus atya is az 1956-os forradalom után menekült el Magyarországról. Fél évet töltött menekülttáborokban, majd Kanadába emigrált. Németh Maurus – vagy ahogy az itteni közösség hívja: Maurus atya – 1963­-ban költözött a kaliforniai Portola Valley­be, ekkor csatlakozott a bencés közösséghez. Több mint 40 éve, 1972-ben szentelték pappá és negyvenhárom éven át tanított biológia és filozófia szakon a Woodside Priory Iskolában. Hites Kristóf atya 1994-es nyugalomba vonulása után a San Francisco-i érsek kinevezte őt a Magyar Katolikus Misszió spirituális vezetőjévé. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2007-ben a Pro Cultura Christiana díjat adományozta neki. 2009-ben pedig – kimagasló munkájáért, amit a magyar közösség érdekében végez az Egyesült Államokban – átvehette a Magyar Állam Arany Kereszt díját.

Woodside Priory a magyar közösségi élet egyik fontos helyszíne, és az egyetlen hely a térségben, ahol magyar nyelven tartanak katolikus szentmisét minden vasárnap. Az intézmény magyar piknikek, kulturális programok, megemlékezések és természetesen a magyar szentmisék helyszíne is.

2009-re mind a hét magyar alapító atya elhunyt. Jelenleg két magyar bencés szerzetes látja el a feladatokat a Magyar Katolikus Misszióban: Horváth Pius és Németh Maurus atyák. A Priory jelenleg egy nagyobb bencés közösség, a Szent Anzelm Apátság vezetése alatt áll. A jól működő és összetartó közösséget pedig mi sem bizonyíthatja jobban, minthogy a misszió képes jelentős pénzadományokat gyűjteni a rászoruló magyaroknak Erdélyben és Magyarországon egyaránt.