Az edmontoni református közösség bemutatása

/ Deér Gábor András /
deer.gabor.andras képe
Az idén 71 éves közösség fontos szerepet tölt be az edmontoni hívők körében. A rendszeres magyar és angol nyelvű istentiszteletek mellett számos más program is áll a nevük mellett. A cikk kitér arra, hogyan alakult, és miként működött az évek során a közösség.
Református lelkészÚrvacsoraÜnnepségLelkészek

Albertába az első magyarok az 1800-as évek végén érkeztek. Érdekes módon nem Magyarországról, hanem a Egyesült Államokból. Vonzotta őket a bányamunka. Előbb a határ melletti Lethbridge-ben, majd Calgaryban telepedtek le. Az óhazából csak később jöttek Edmontonba, amely akkor még kisváros, de Alberta provincia fővárosa volt. Az I. világháború utáni magyar bevándorlási hullám Edmontont és környékét is elérte. Ekkor főleg földművesek és bányászok telepedtek le. A II. világháború után még több magyar jött Edmontonba. 

Kezdetben Bucsin Béla lelkész járt át Calgaryból az edmontoni református hívek gondozására. A negyvenes évek második felében Dr. Tóth Kálmán lelkipásztor, szintén Calgaryból, gondozta az itt levő reformátusokat.

A szervezett egyházi élet kezdete Dr. Metzger Frigyes lelkipásztor nevéhez kapcsolódik. Őt bízta meg a Kanadai Presbiteriánus Egyház Missziói Bizottsága Észak-Alberta-i magyar szórvány gondozásával. Azzal kezdte, hogy megszervezte az egyház életét Edmontonban, amit 1950 májusában kezdett el. Az egyházközség 1952-ben alakult meg a First Pesbyterian Church-ben mint missziói egyház, amely a közegyháztól kapott évenként csökkenő támogatást 1987-ig. 1952 óta az egyházközség a Kanadai Presbiteriánus Egyház kötelékében él és munkálkodik. 1952-től vannak az első presbiteri jegyzőkönyvek és anyakönyvek. A közegyház Metzger Frigyest 1953-ban Vancouverbe rendelte azzal, hogy ott is szervezze meg a magyar református gyülekezetet, amit sikeresen teljesített.

1953-ban Komlós Károly kapott megbízást, hogy mint lelkigondozó munkálkodjon a gyülekezet életében. Az ő szolgálati ideje alatt érkeztek az 1956-os menekültek közül számosan Edmontonba. Ő tolmácsa, segítője és intézője lett az ide telepedett magyaroknak.

A gyülekezet lelkésze 1959-ben Nt. Dezse Gábor lett. Nevéhez fűződik az iskola megszervezése és a templom megvétele 12 ezer dollárért 1962-ben. A St.Andrew’s Presbyterian Church adta el régi templomát mert újat építettek, s azt vette meg az edmontoni reformátusság jutányos áron. 1962-ig az istentiszteletek a First Presbyterian Church termében folytak. 1962-ben vette fel az egyház a Kálvin nevet. 1980-ban megüresedett a lelkészi állás, s időszakos lelkészek szolgálták a gyülekezetet. A kanadai lelkészek segítsége mellett emlékezetes maradt Dr. Dóka Kálmán, Csiszár Attila, Békefi Lajos és Dr. Vásárhelyi Lajos lelkészek szolgálata. Ez idő alatt a gyülekezet szép összefogással teljesen felújította templomát. 

1983-1992 között Dr. Pungur József volt a gyülekezet lelkésze aki kenyai szolgálata után fogadta el a gyülekezet meghívását. 1987-ban önellátó és így önálló lett a gyülekezet. Megválasztotta első női presbitereit, újrakezdte magyar iskoláját. Kezdeményezésére létrejött a Korvin Történeti Társaság, amely a magyar és református tudat ápolását tűzte ki céljául. 1987-től a gyülekezet segített a nyugat-európai országokban rekedt magyarok közül mintegy 150 menekült edmontoni letelepülésében. A lelkész 1984-1993 között az Albertai Állami Egyetemnek volt adjunktus professzora. Számos vallástörténeti könyve és írása jelent meg magyar és angol nyelven. 1993-2001 között, nyugalomba vonulásáig, Calgaryban volt a Kálvin Magyar Presbiteriánus Egyház lelkésze. 

1993 és 2005 között Nt. Nyárády Tamás volt a gyülekezet megbízott lelkésze. Majd 2005-től ismét Dr. Pungur József szolgálta a gyülekezetet mint helyettes lelkész. 2011-ben sikerült egy jókarban levő lelkész-lakást venni, mely bérlőnek volt kiadva. 2015. márciusától a gyülekezet lelkésze Nt. Dr. Lányi János Gábor volt, aki azon év november végén lemondott tisztségéről, mivel  meghívták a Károli Gáspár Református Egyetem Egyháztörténeti Tanszékére, Budapestre. 2015. december 1-től Nt.  Dr Pungur József ny. lelkész volt helyettes, majd  beszolgáló lelkész 2017. július 20-ig, amikor Nt. Paizs József Segesvár-i (Erdély) megválasztott lelkipásztor kezdte meg szolgálatát. Ezután történt a lelkészlakás eladása és egy új, modern öröklakás megvétele. Templomunk szombat délelőttönként helyt ad egy dél-amerikai Hetednapos Adventista gyülekezetnek, valamint a Korvin Történeti Társaság alkalmainak is. 

(Forrás: Nt. Pungur József)