Burg Kastl. Vár vagy kastély?

/ Munkácsy Katalin Fruzsina /
munkacsy.katalin.fruzsina képe
A Burg-Kastl Alumni ösztöndíjasaként elsősorban „időutazásokon” veszek részt. Célom, hogy az elkövetkezendő hónapok kutatómunkája során feltárjam az egykori Németországban működő magyar internátus szellemiségét és jelentőségét.

A Kastli gimnázium 1958-tól volt távolba szakadt hazánk fiainak (unokáinak és dédunokáinak) tanintézete. Ebbe az internátusba íratta be a nyugati diaszpórában élők egy része gyermekeiket, akik így egy eldugott bajorországi kis település egykori kolostorát élettel és magyar szóval töltötték meg.

Kastli 

A Magyarországon csak szűk körben ismert iskola évtizedeken át segítette a nyugati diaszpórában élőket magyarságuk megtartásában. Az intézmény azonban nem csak a magyar nyelv elsajátítását s annak mindennapos használatát biztosította, az itt közvetített erkölcsi-, morális- és kulturális alappillérek is magyar gyökérből nőttek ki. Erre alapozva pedig az internátus több száz diákjában alakult ki vagy erősödött meg a magyar identitás, melyet életük végéig őriztek és őriznek.

Megismervén az Alumni néhány aktív tagját, egy-egy nosztalgikus elbeszélésüket meghallgatván, Reményik Sándor sorai jutottak róluk eszembe: „Nagy magyar télben, picike tüzek”.
Ezek a tüzek ott lobognak a mai napig számos országban szerte a világon, őrizve emlékeiket a „kastlis” fiatalságukról: örömmel, bánattal, küzdéssel, tartással, rapszodikus magyarsággal átitatva.
Kastli egy kastély. Kastli egy vár. Az Ifjúság kastélya, a tudás fellegvára.