BUOD Konferencia

A Németországi Magyar Szervezetek Szövetségének konferenciája és közgyűlése

/ Munkácsy Katalin Fruzsina /
munkacsy.katalin.fruzsina képe
A BUOD kétévenként megrendezett, immár 14. közgyűlésére ez év november 11-12-én került sor. A két napot felölelő rendezvényen a 32 meghívott tagszervezet közül 28 képviseltette magát.

A konferenciával egybekötött közgyűlést a BUOD elnöke, ifj. Klement Kornél nyitotta meg. A napirendi pontok felsorolását a Kőrösi Csoma Sándor Program rövid ismertetése és a megjelent KCSP ösztöndíjasok bemutatkozása követte. Ezután a megjelent tagszervezetek képviselői, illetve a meghívott érdeklődők kaptak szót, majd a magyar állami szervek meghívott vendégei köszöntötték az egybegyűlteket. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár beszédében kihangsúlyozta, hogy mindig nagy örömmel tesz eleget a BUOD rendezvényeire érkező meghívásoknak és mi sem mutatja jobban a hivatalos szervek és az ernyőszervezet közötti jó kapcsolatot, minthogy ezen a rendezvényen is minden németországi magyar főkonzulátus, illetve a nagykövetség is képviselteti magát.

Deák Ernő a NYEOMSZSZ elnökeként személyes tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal arról, hogy mennyire fontos az önkéntes közösségi munka, mely azonban néha nehéz időszakok elé állítja az egyesületek vezetőit. Nem mindig egyszerű ezt a pozíciót betölteni, mivel a legtöbb esetben az elnökök vállán maga az egyesület léte nyugszik, egy-egy nehezebb periódusban nagyon fontos a barátok, a vezetőségi kör támogatása. Az teljes biztossággal kijelenthető, hogy a BUOD jelenleg igen jó és biztos kezekben van.

Az ezt követő, hallgatóság és a meghívott állami vendégek közötti kérdés-felelet kör után, rendkívül emelkedett pillanatok következtek. Izsák András berlini követ átadta a BUOD alelnökének, Szilágyi Szabolcsnak a Magyar Arany Érdemkeresztet. Az állami kitüntetés mögött hosszú évtizedek fáradhatatlan munkája áll, amit Szilágyi Szabolcs a „szűkebb pátriárkájában” németországi és marosvásárhelyi magyar közösségekben végzett. Ez az elismerés adózik az egész magyarságot megszólító, értékteremtő, -megőrző, -mentő és -továbbadó munkásságának is.

Az este közeledtével technikai problémák merültek fel, így Kocsis Károly tervezett előadását másnapra kellett halasztani, ami az előadótól elhangzott érdekes és találó pár mondatnak köszönhetően nem volt túl könnyű, de a felcsigázott hallgatóság vasárnap feszült figyelemmel hallgathatta az MTA professzorának érdekfeszítő előadását.

A szombati nap végül a közgyűléssel zárult, melyen Klement Kornél a BUOD elmúlt két éves tevékenységét mutatta be. Az egyesület taglétszáma ez idő alatt 50%-kal emelkedett, ez a legjobb visszaigazolása annak a munkának, amit a BUOD végez. Az elnökség rendszeresen skype konferenciát tart és több levelezőlistát is működtet, mellyel a tagszervezeteket tájékoztatja a legfrissebb egyesületi programokról, pályázati kiírásokról, érdekes eseményekről. A pályázatok kapcsán a tagszervezetek feltétlen támogatást kapnak a BUOD-tól, mind a pályázási, mind az elszámolási problémák és felmerülő kérdések kapcsán. A Nemzetpolitikai Államtitkárság számottevően támogatta az elmúlt két év BUOD rendezvényeit és projektjeit. Utóbbi kapcsán kiemelendő a Szilágyi Szabolcs áldozatos munkáját dicsérő, évente megjelenő BUOD-naptár és a Magyar Feltalálók című könyv, mely háromnyelvű kiadásban jelent meg. Éppúgy értékteremtő és -ismertető munka Kucsera János Tíz évszázad magyar emlékei Bajorországban című könyve vagy az Ilona néni titkos fotóalbuma című, szintén BUOD támogatással megjelentetett mű.

A BUOD azonban nem csak a németországi magyar közösségeket fogja egy csokorba és alkot közöttük és Magyarország között hidat, hanem a németországi, ill. a magyarokkal kapcsolatos németországi közéleti eseményekre is reflektál. Ezt elsősorban a sajtófigyelő munkacsoport végzi Barcsay Ákos vezetésével. Az elmúlt év két jelentősebb nyilatkozata a Helmut Kohl halálára írt nekrológ és a ZDF magyarokról szóló, meglehetősen pontatlan és félretájékoztató riportműsora kapcsán született.

Az iskolaügyi munkacsoport az elmúlt két évben 4 oktatási fórumot szervezett (kettőt a Düsseldorfi Magyar Főkonzulátussal együttműködve), melyek teret adtak a hétvégi magyar iskolákban tevékenykedő tanároknak, hogy tapasztalatot cserélhessenek egymással és a magyar állami szervek felé kifejezhessék kéréseiket, igényeiket.

A beszámolót követően a megjelent tagszerveztek képviselői megszavazták, hogy a BUOD tárgyalásokat folytasson a Nemzetpolitikai Államtitkársággal a Hárshegyi Cserkészpark épületkomplexumának kibővítésére.

Ezt követően a jelenlegi elnökség feloszlott és új elnökség választására került sor. Az új elnökségi, illetve vezetőségi tagok: 28-ból 27 leadott szavazat érkezett, ennek mindegyike Klement Kornélt választotta elnökül. 27 érvényes szavazat (1 érvénytelen) Szilágyi Szabolcsot jelölte ki elnökhelyettesnek. További vezetőségi tagok: Barabás György 26, Baczur Magdolna 26, Barcsy Ákos 26, Friedrich-Ireghy Annamária 25, Jablonkay Péter 23, javasolt új tag: Lengyel Zsolt 21. A könyvvizsgálók: Gottlieb-Kocsis Albert és Grynaeus Péter 28 egyhangú szavazattal pozíciójukban megtartva maradtak.

A vasárnap délelőtt tetemes részét előadások ölelték fel: Szilágyi Szabolcs bemutatta a BUOD naptárat és könyvét, Kocsis Károly a Kárpát-medence nyelvi-etnikai arculatának árnyalatváltozásait mutatta be az elmúlt évszázadoktól egészen napjainkig. Szilágyi Péter helyettes nemzetpolitikáért felelős államtitkár ismertette a kormány frissen kiírt pályázatait, melyekkel a diaszpórában működő egyesületeket és hétvégi iskolákat támogatják. Friedrich-Ireghy Annamária, Lengyel Zsolt és Pereszlényi Erika pedig a németországi hétvégi iskolák jelenlegi helyzetéről számolt be (a konzuli modellről, illetve a törekvéseikről).

Az előadásokat követően a tagszervezetek képviselői is ejtettek pár szót közösségük tevékenységeiről, kérdéseket intéztek az elnökséghez, az állami képviselőkhöz és a többi tagszervezet képviselőihez, majd megvitatták a kapott válaszokat. Majd újból Kocsis Károly kapott szót, előadásában Európa nyelvi-etnikai arculatáról rajzolt portrét a múlt, jelen és jövő síkjaiban.

A Himnusz és a Székely Himnusz eléneklésével és Klement Kornél ünnepélyes zárszavával ért véget a BUOD 14. közgyűléssel egybekötött konferenciája, amiről mindenki érdekes és új kapcsolatok birtokosaként, hasznos információkkal és szép élményekkel térhetett haza.