Olasz-Magyar Kulturális Egyesület

Seprenyi Anita (2016, 2017)
Seprenyi Anita (2016, 2017)

A bolognai Olasz–magyar Kulturális Egyesület 1980 szeptemberében alakult. Már első ülésén is hozzávetőlegesen kétszázötven, főként magyar származású személy vett részt, hiszen Bolognában és környékén hagyományosan sok magyar él. Az Egyesület önálló és független intézmény, és a tagok tevékenysége – minden szinten és területen – önkéntes alapon történik. Az egyesület célja az olasz–magyar kulturális, tudományos és rekreációs együttműködés elősegítése, és ebből adódóan mindkét országban számos intézettel és egyesülettel tart kapcsolatot. Elnöke Dr. Nicola de Girolamo.

Bolognában működik a nyugati világ legrégibb egyeteme számos, külföldiek számára fenntartott egyetemi kollégiummal. Mindez kedvező hátteret biztosít a különféle kulturális egyesületek létrejöttéhez, így az egyetem rektorának döntése értelmében a Magyar Kollégium szervezési titkárságát is ellátó egyesület koordinálja a különböző magyar és olasz intézmények és egyetemek közötti kulturális és tudományos együttműködést.

Olasz területen az Egyesület a magyar kultúrát, az anyanyelvet, országunk történelmét, a művészet legkülönbözőbb ágait ismerteti és terjeszti a nagyközönség számára. Célkitűzései közzé tartoznak mindazon tevékenységek, amelyek a hagyományokat és az anyanyelvet ápolják. Ilyen a gyerekek hétvégi iskolája és a felnőttek számára indított hétvégi nyelvtanfolyam. Kulturális tevékenysége is igen változatos: szemináriumokat, konferenciákat, koncerteket, színházi előadásokat, kiállításokat és filmvetítéseket szervez, valamint gondozza és fejleszti a testvérvárosi kapcsolatokat. Minden évben külön programmal ünnepli meg Magyarország nemzeti ünnepeit.

Az egyesülethez tartozik a Liszt Intézet is, amely 1997 óta igyekszik Liszt Ferencet és életművét mind a zenetudomány, mind az előadó művészet terén szélesebb körben ismertté tenni.

Az Egyesület szorosan együttműködik a Bolognai székhelyű Magyar T.B. Konzulátussal, és tagja a bolognai Kulturális Fórumnak is, amely a város olasz–külföldi kulturális egyesületeit tömöríti.

Az Egyesület kétnyelvű honlapja: www.aciuer.com.