A színek királya - Könyvbemutató Fornovo di Taro-ban

/ Seprenyi Anita /
seprenyi.anita képe
Megjelent „A színek királya” (Il Regno del colore) című, kétnyelvű mesekönyv. A könyv a La Pergamena Egyesüle godozásában, az ACIU és a Bolognai Tiszteletbeli Konzul, dr. Miliczky Erzsébet hozzájárulásával született meg, melynek a bemutatójára 2016 novemberében került sor Fornovo di Taro városában. A színek királya azóta az imolai és a bolognai magyar közösség eseményein is bemutatkozott december és január hónapokban.
A_Színek_KirályaA_Színek_KirályaA_Színek_KirályaA_Színek_Királya

A szép mesék, amelyek mindenki számára tanulsággal szolgálnak és pozitív üzenettel végződnek, nem csupán gyermekmesék. Ezek a történetek mindenkihez szólnak, felnőttekhez és idősekhez egyaránt, mindazokhoz, akik mögött egy egész élet áll.

„E gyönyörű mesék a fantázia szüleményei, annak a szükségnek a manifesztumai, amely adni szeretne. Szeretetet, gondoskodást és gyengédséget adni. Az emberi kreativitás ajándékai a történetek, amelyek az élet bármely szakaszában segítenek egy mesés valóság megteremtésében." - így szól Nicola de Girolamo, a Magyar-Olasz Kulturális Szövetség elnöke a könyv ajánlójában.

"Nyelvében él a nemzet" - mondta Széchenyi. Anyanyelvünk az Identitásunk egy meghatározó eleme, valamint kultúránk megőrzésének és továbbvitelének letéteményese. Különösen fontossá és hangsúlyossá válik ez a külföldön élő magyarok számára, akik anyanyelvük használatát és továbbvitelét illetően, korlátozott lehetőségekkel rendelkeznek.

Általánosságban elmondható - legalábbis az észak-olaszországi magyar diaszpórában tapasztaltak alapján -, hogy erre leginkább akkor eszmélnek rák rá külhoni honfitársaink, amikor gyermekük születik. Ekkor kezdik el igazán érezni annak a szükségét, hogy egy stabil magyar közösséghez tartozzanak, ahol a kultúránk mellett anyanyelvünk gyakorlására is állandó és stabil közeget találnak. Kirajzolódik tehát a gyermek szerepe a diaszpóra közösségek életében.

Ezért mi sem jobb ötlet annál, hogy két nyelven íródott mesekönyv révén már egészen pici kortól éreztessük gyermekeinkkel: mindkét anyanyelvük egyaránt fontos. A színek királya c. könyv pedig pontosan ezt reprezentálja. A csodálatos színeken keresztül repíti a gyermekeket mesevilágba  magyarul és olaszul egyaránt.