Nyugat-Ausztráliai Magyar Egyesület

Nagy Viktória Flóra (2016)
Nagy Viktória Flóra (2016)
Földesi Márton (2017)
Földesi Márton (2017)
Kákai Emese (2017)
Kákai Emese (2017)
Szepesi Lilla (2018)
Szepesi Lilla (2018)
Kiss Tímea (2018)
Kiss Tímea (2018)
Horinka Szonja (2019)
Horinka Szonja (2019)
Tamás Krisztina (2019, 2020)
Tamás Krisztina (2019, 2020)
Trázsi Emese (2020)
Trázsi Emese (2020)
Kubányi György (2023)
Kubányi György (2023)
Horváth Máté András (2024)
Horváth Máté András (2024)

A Nyugat Ausztráliába érkezett magyarok első hivatalos szervezete már 1950 augusztusában megalakult, 1955 októberétől a NYUGAT AUSZTRÁLIAI MAGYAR EGYESÜLET nevet vette fel. Célkitűzései között szerepelt, hogy anyagi alapot teremtsen egy magyar otthon felépítése vagy vásárlása céljából. A jelenleg használt hivatalos AUSTRALIAN-HUNGARIAN ASSOCIATION OF WA INCORPORATED nevet 1977-ben jegyezték be.

 

Az Egyesület 1967-ben megvette a város központjától 6 kilométerre lévő Beaufort Street-i telket és házat. Az állami segítség nélkül - gyűjtésekből, adományokból, kölcsönből - megvásárolt épület 1968. február 18-án ünnepélyes keretek között került a magyar közösség használatába, mára a Magyar Otthon az Egyesület adósságtól mentes tulajdonává vált.

Az Egyesület abban látja fő célját, hogy otthont adjon a céljaival egyet értő magyar szervezeteknek. Kezdetben a cserkészek, a Keszkenő néptánc csoport, a Regnum Marianum Katolikus Egyházközösség, az Evangélikus-Református Egyházközösség és Nőegylet, valamint a Magyar Iskola voltak a Magyar Otthon rendszeres használói. Az Egyesület nem, mint egy klub működik, ahova csak az Egyesület tagjai járhatnak, hanem szívesen lát minden magyar származású vagy a közösségi életünket támogató személyt. A többi helyi magyar szervezet bevonásával nemzeti és történelmi ünnepeket, bálokat, vacsorákat, táncestéket rendez, amelyek jövedelméből fedezi a fenntartási költségeit.

Az Egyesület egy államilag nyilvántartott, szervezet, mely az ausztrál állam törvényei és szabályai keretén belül működik. Teljes szavazati joggal rendelkező tagja lehet minden felnőtt, aki támogatja az Egyesület célkitűzéseit.

Céljaink:

  1. A jóakarat és barátságos társadalmi kapcsolat terjesztése az Ausztráliában élő magyarság körében.
  2. A jóakarat és barátságos társadalmi kapcsolat terjesztése az Ausztráliában élő magyarság és az ausztrál közösség között.
  3. Egy olyan Egyesület létrehozása, fenntartása és működtetése, mely társadalmi, kultúrális, tanulási és szórakozási tevékenységeket nyújt az Egyesület tagjainak és vendégeinek az Egyesület által fenntartott helyiségben.
  4. A tagok közötti barátság, társadalmi kapcsolatok és együttműködés fejlesztése, továbbá a segítségre szorulók és az azokat segítő csoportok támogatása.
  5. Az ausztráliai magyarság nyelvi és kulturális hagyományának a fenntartása Nyugat-Ausztráliában és annak az ausztrál társadalommal való megosztása.

Az Egyesület vagyona és jövedelme kizárólag a fent említett célokra fordítható. A szervezet demokratikus alapon működik, vezetőségé a tagok sorából az évi közgyűlés választja..2015-ben az Egyesület átvette a Nyugat Ausztráliai Magyar Szövetség összefogó szerepét és munkáját, képviselőit pedig beválasztotta az Egyesület vezetőségébe, amelynek elnöke Schaffer Frigyes.

Egyesület támogatói és az Otthon használói: 

  • Keszkenő Magyar Népi Együttes Incorporated
  • Magyar Nyelviskola Felnőtteknek
  • Magyar Óvoda
  • Magyar Református Egyház Közösség
  • 2016 elején alakult Örökzöld Csapat, amely egy 55 éven felüli magyarokból álló kiránduló és társas csoport.

A Magyar Egyesület által kiadott Perthi Magyar Hírek minden hónap elején jelentést ad az Egyesület és az összes helyi magyar szervezet tevékenységéről, de mindez követhető a

www.hungarians-wa-perth.com.au weboldalon, és a www.facebook.com/HunAssocWA/ Facebook oldalon is.