Müncheni Magyar Intézet

Gordos Katalin (2016)
Gordos Katalin (2016)
Gonda Ágnes (2017)
Gonda Ágnes (2017)
Wenczel Flóra (2018)
Wenczel Flóra (2018)

Az 1962-ben alakult Müncheni Magyar Intézet (MMI) fontos feladatokat lát el a németországi magyar kulturális életben: magyar nyelvoktatást, kétnyelvű egyetemi oktatást és diaszpóra-kutatást, könyvtár- és hagyatéktár-fejlesztést, valamint kulturális rendezvényszervezést egyaránt végez. Székhelye jelenleg a bajorországi Regensburgban, a város egyetemén, a Dunától néhány utcányira található. 

Mint neve is jelzi, az egyesület eredetileg Münchenben létesült és működött. Tagjai között számos 56-os menekült, neves értelmiségi személy, Szabad Európa Rádiós munkatárs, történész és művész volt található. Az intézet 2009-ben települt át az Isar folyó mellől a Duna-parti városba, s ott fokozatosan beleépült a Regensburgi Egyetembe. Jelenlegi valamennyi munkatársa az egyetem Magyar Intézetének alkalmazottja, de a szerteágazó feladatok elvégzésében egyetemi hallgatók, valamint a Klebelsberg és a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasai is közreműködnek. Az Intézet egyelőre csak kiegészítő hungarológiai képzést nyújt, de a középtávú tervek között egy önálló német-magyar hungarológiai BA szak indítása is szerepel.

Az MMI könyv- és hagyatéktára Németország egyik leggazdagabb hungarológiai dokumentumközpontja, amely nem csupán a kibocsájtó személyek életművének kutatása szempontjából jelentős, hanem az összmagyar közkultúra érdeklődésére is feltétlenül igényt tarthat. Az Intézet magyarországi és bajorországi tudományos konferenciákon rendszeresen beszámol eredményeiről, megjelenteti önálló évkönyvét, az Ungarn-Jahrbuch-ot, és monográfiasorozatát, a Studia Hungarica-t. 

A Regensburgi Egyetem elsősorban német nyelven tevékenykedő Magyar Intézete mellett tovább működik a München Magyar Intézet Egyesület, amely  2014-ben a müncheni magyar Főkonzulátussal szorosan együttműködve létrehozta a Bajorországi Magyar Iskolát, az Egyesület külön részlegét. Ennek keretében több iskolai csoportban, harminckét tanár összesen háromszázötven diákot oktat. A szombati vagy – kisebb arányban – hétközi foglalkozásokat az anyanyelvi oktatás konzuli modelljének rendelkezései szerint tartják. A szakmai programokat és a pedagógusok továbbképzésének rendjét az Intézet kereteiben, a hétvégi iskolák tantestületeivel együttműködve dolgozzák ki, és ezeket a budapesti Balassi Intézet akkreditálja. 

Az Intézet 1962-es alapítása óta szervez magyar és német nyelvű nyilvános rendezvényeket, amelyek közéleti, kulturális, anyanyelv-ápolási, információs és német-magyar kapcsolattörténeti témaköröket egyaránt érintenek.

Valamennyi aktualitásról és az intézet történetéről részletesen tájékoztat az Intézet nemrégiben megújult, részben kétnyelvű honlapja, a www.ungarisches-institut.de.