A South Florida Hungarian Kids Club Szent László órája

/ Tamási Enikő /
tamasi.eniko képe
Rá lehet-e venni 10-13 éves, Floridában született és nevelkedő gyerekeket, hogy egy közel ezer éve, és 8500 km távolságra uralkodott király életéről tanuljanak? Fel lehet-e kelteni az érdeklődésüket egy, a honért harcoló magyar királyhoz kötődő legendák iránt? Jelent-e ez számukra bármit is?
A nap temajanak felvezeteseFeladatmegoldasFeladatlapokKutatas

A Szent László emlékév kapcsán a South Florida Hungarian Kids Club felkért egy, a lovagkirály témáját feldolgozó foglalkoztató anyag összeállítására, és a tanóra lebonyolítására. Nem volt kérdés, hogy ez interaktív, változatos feladatokkal tarkított formában valósuljon meg. Mindenképpen figyelembe véve azt, hogy semmilyen háttérismerettel sem rendelkeznek a tanulók a témában. Ez a vasárnap a téma szempontjából izgalmasan alakult, hiszen csak fiúk jelentek meg, akik talán jobban át tudták érezni az elmesélt harcok hevét. Így én sem fukarkodtam a cselekmények részletezésével. Örömmel meséltem a magyar lány megmentéséről, a sok tar fejű kun összezavarásáról a Tordai-hasadék megnyitásával, és a csalétekként elszórt aranypénz kövekké változtatásáról. A fiúk kerekre nyílt szemmel hallgatták a történeteket, kérdésekkel árasztottak el, miközben a legendákhoz kapcsolódó színezőkkel is foglalatoskodtak, életre keltve azokat. De nem merült ki ennyiben a tanóránk programja. További három, a gyerekeket aktivizáló feladattal is készültem. Először egy kis tanulásra bírtam rá őket azzal, hogy Szent László életrajzának ismertetése közben, csapatmunkában feladatlapot töltettem ki velük. Egymás után írták be a legfontosabb adatait. Felismerve, hogy nagy királyunk születési országa jelenleg határos-e Magyarországgal, László király milyen testalkattal és fő jellembeli tulajdonsággal rendelkezett, melyik királyi ház tagja volt, vagy milyen könyveket alkotott. A fiúk egymást próbálták meggyőzni az egyes válaszok helyességéről, vagy éppen együtt ötleteltek és igyekeztek visszaidézni a hallottakat. Olyan szépen teljesítettek, amely becsületére válna Magyarországon született, hazai iskolába járó gyermekeknek is. Igazán büszke vagyok még most is rájuk! Szép megoldások születtek, és vidám hangulatban beszéltük meg az összes jó választ.
Másodszorra egy kis földrajzi feladattal tettem őket próbára, annál is inkább, mert a csoport idei fő témája Magyarország megismerése. Már tanultunk együtt is a szomszédos országokról, a megyékről, a nagytájakról, a vízrajzról, így kézenfekvőnek tűnt egy kis térképes kutatás. Természetesen használhattak segédeszközt, amit manapság a mindig kéznél lévő okostelefon jelent. Fel kellett fedezniük minél több, Szent László nevét viselő települést, majd egy térképen bejelölniük. Ezt két csapatban oldották meg, példás elszántsággal. Rengeteg nehézségbe ütköztek a nyelvi, és a helyismeret hiányából fakadó akadályok következtében, mégis lovagi eltökéltséggel küzdöttek a megoldásért. Lelkesek, ügyesek, elszántak és nagyon-nagyon eszesek voltak.
Végül Arany János Szent László legendájának lyukas szövegét kellett kiegészíteniük, ha már Arany János emlékévet is ünneplünk ebben az esztendőben. A feladat nem volt könnyű, de ezt sem adták fel. A végére a teljes költemény, hiánytalanul megszületett.

Boldog vagyok, hogy újra megtapasztalhattam azt a megmagyarázhatatlan köteléket, amely évszázadokon, és kilométerek ezrein át is az anyaországhoz kapcsolja a külhonban élő gyermekeket, én pedig velük együtt élhettem át a legendák korának izgalmait.