Magyarok Edinburghben

Keresztény közösség a skót fővárosban

/ Marton Anikó /
marton.aniko képe
A skót fővárosba való szeptemberi érkezésem első állomása az edinburghi keresztény közösség felkeresése volt. Már kiutazásom előtt sikerült felvenni a kapcsolatot Bedekovics Péter református lelkésszel, aki hosszú időn keresztül hirdette Isten igéjét Edinburghben. Szeptembertől viszont, Bedekovics Péter hazatérése után Sáfrány Zoltán lelkipásztor vette át a kis közösség lelki szolgálatát.
Keresztény magyarok EdinburghbanKeresztény magyarok Edinburghban

Az első alkalom, amelyen személyesen is részt vettem, az október 3-i volt. A közös bibliaórákat kéthetenként, kedden tartják családias, baráti hangulatban. A bibliaórán rendszeresen részt vevő magyar hívek saját otthonukban fogadják az ismerősöket és újakat egyaránt. Nagyon jó érzés volt megtapasztalni azt a kedves, vendégszerető légkört, amely körbelengte a lakást. A bibliaórán nemcsak felnőttek, de gyerekek is képviseltették magukat, amely még meghittebbé tette a keresztény alkalmat.

A bibliaóra Isten igéjének hirdetésével, megbeszélésével, közös imával és baráti beszélgetéssel valamint egyéni élmények, tapasztalatok megosztásával zajlott.

Ottjártamkor megtudtam, hogy a bibliaórának ezúttal otthont adó fiatal házaspár női tagja az én szülővárosomból származik. Számomra ez az élmény még inkább megerősítette bennem azt az elhatározást, hogy a következő bibliaórán, október 17-én is részt veszek, és nem csak erősítem, de segítem is a kis, de egyre bővülő magyar keresztény közösséget.