Magyar református hittanoktatás Edinburgh-ben

/ Marton Anikó /
marton.aniko képe
A skóciai magyar gyülekezet 2017 szeptemberétől rendszeresen gyűlik össze bibliaórákon, ünnepek alkalmával pedig úrvacsorával egybekötött istentisztelet keretein belül. A kis létszámmal induló közösség először családok otthonaiban hallgatta Isten igéjét, mára viszont a nagy részvétel miatt immár a második templomba költözött.
Magyar református hittanoktatás Edinburgh-benMagyar református hittanoktatás Edinburgh-benMagyar református hittanoktatás Edinburgh-benMagyar református hittanoktatás Edinburgh-ben

A gyülekezeti hely megoldásával a gyermekek is külön termet kaptak, így korosztály szerint két csoportra bontva ismerkedhetnek meg a bibliai történetekkel és elméleti, gyakorlati feladatokon keresztül szilárdítják meg a hallottakat. Amíg a felnőttek a The Church of Scotland lelkipásztora, Sáfrány Zoltán prédikálását hallgatják, addig a gyermekek is betekintést nyernek a keresztyén hit forrásába, továbbá elsajátítják a református egyház hitvallásának alapismereteit.

A vasárnap délután tartandó közösségi alkalmak során a különböző vallási felekezetbe tartozó hívek az Igére figyelésben, imádságban, énekben és beszélgetésben lehetnek együtt.