Magyar néptánc Edinburgh-ben

/ Marton Anikó /
marton.aniko képe
„A Kárpát-medence népeinek tánchagyománya s ezen belül a magyar táncok nagyon sokszínűek. E hagyaték megmentésére, őrzésére, felélesztésére nagy felelősséggel kell felkészülnünk.” Tímár Sándor
Magyar néptánc Edinburgh-benMagyar néptánc Edinburgh-benMagyar néptánc Edinburgh-benMagyar néptánc Edinburgh-ben

A múltban gyökerező kulturális örökség minden közösség számára azonosságtudatának forrása. Mivel a szellemi örökség tünékeny, így szükség van a népzene és a néptánc megmentésére. Ezeknek a hagyományőrző tevékenységeknek közösségteremtő missziójuk van, melyek arra rendeltettek, hogy távol a hazától is egy közös cél, értékeik megtartásának érdekében gyűljenek össze az emberek. A népi hagyományok ma már nem tudnak kizárólag a családokból kiindulva tovább élni, szükség van olyan lokális közösségekre, amelyek motiváló és megartó erővel bírnak az adott célterületen. Ilyen, identitás és értékmegőrző vonzerővel sok esetben a néptánccsoportok és néptáncegyüttesek szolgálnak.  
Néphagyományaink őrzése, elsősorban a magyar néptánckincs megismerése és elsajátítása utáni vágy indídotta útjára  2018. április 29-én a  magyar néptánccsoportot a skót fővárosban. A Hungarian folk dance in Edinburgh óvodáskorú gyermekek számára szervez foglalkozásokat kéthetente vasárnaponként Tóth Beáta tánctanár oktatásával. Az alkalmak során a gyermekek elsajátítják a magyar néptánc alaplépéseit és ápolják a nyelvet. A modern társadalomban a szülők fontosnak tartják, hogy gyermekeik megismerkedjenek saját kultúrájukkal, és ennek egyik legélvezetessebb módja a közös tánc. Bár kezdetben sok gyermek csupán a szülők unszolásának igyekszik eleget tenni, a későbbiekben mégis önszántukból, a társaság miatt, a tánc iránti szeretetükből fakadóan folytatják a gyakorlást. Az a fiatal, aki beszéli a tánc nyelvét, megőrzi hagyományait. Márpedig nemzeti értékeink egyik legnagyobb kincse a magyar néptánc.