Karácsonyi történet Skóciában

/ Marton Anikó /
marton.aniko képe
2018. december 25-én református ünnepi istentiszteletet tartott Sáfrány Zoltán lelkipásztor Bathgate-ban. A St.John's Parish Church-ben délután két órától gyülekeztek az Edinburgh-ból és Livingstone-ból érkező magyar családok, akik mintegy másfél éve kéthetente rendszeresen gyűlnek össze közös bibliaórák keretében a lelkész vezetésével.
Magyar gyülekezet SkóciábanMagyar gyülekezet SkóciábanKarácsonyi történetKarácsonyi történet

A magyar református istentisztelet énekkel és imádsággal kezdődött, majd a gyermekek előadásával folytatódott, akik a Karácsonyi történetet, Jézus születését elevenítették meg. A történet bemutatása után igehírdetésre, majd úrvacsoraosztásra került sor. A nap végén szeretetvendégségre hívta a lelkipásztor a jelenlévőket, ahol Karácsony alkalmával köszöntötték egymást a hívek.
A lelkész az istentisztelet során a betlehemi pásztorok  kiváltságáról beszélt, akik éberen virrasztottak és őrködtek a nyáj felett a Messiás születésének éjszakáján nem messze Betlehemtől. Karácsony éjszakáján angyal szállt le az égből Betlehem mezőire, hogy világraszóló örömhírt hozzon a pásztoroknak − megszületett a Megváltó.  Ezek az emberek valóban szegények voltak és hosszú ideje szorgalmasan végezték alantas munkájukat ahogyan nagy királyuk, Dávid tette réges-régen ugyanazokon a mezőkön. Kirekesztve éltek a közösségekből, mégis megadatottt nekik az a kiváltság, hogy megtapasztalták az Úr dicsőségét. A pásztorok engedelmeskedve a mennyei utasításnak, hátrahagyva a nyájat, a csillag vezetésével azonnal elindultak a kisded üdvözlésére. A kisgyermeket az istállóban, a jászolban fekve találták, ahogyan a mennyei követek mondták. Ez volt a jele annak, hogy Ő volt, akit kerestek. Csendben, csodálkozva álltak a gyermek Krisztus jászolágyánál. Hamarosan bizonyságot tettek arról, amit láttak és hallottak, majd dícsérték és dicsőítették Istent.
Karácsonykor ma is megmozdulnak az emberek és sokan követik ezeknek a betlehemi pásztoroknak a szolgálatát. Ügyelnek a nyájra az éjszakai órákban, de azonnal engedelmeskednek a mennyei utasításoknak. 
Távol az otthontól, családtól, barátoktól még nagyobb értékkel bír egy-egy magyar nyelvű összejövetel, ahol az emberek megélhetik saját hagyományaikat, kultúrájukat és vallásukat. A skóciai magyar hitbéli közösség csekély számmal, családok otthonaiban indult, s mára gyülekezetté formálódott. A bibliaórák alkalmával a felnőttek igehírdetést hallgatnak, a gyermekek pedig hitoktatásban vesznek részt. A Karácsonyi történet Nagy-Fülöp Anetta és jómagam tanításával elevenedett meg most először a skóciai magyar közösségben.