Eksjöben jártam a magyar anyanyelvi órán

/ Ferencz Orsolya /
ferencz.orsolya képe
2016. december elején Timár Bea, magyar anyanyelvi tanárnő óráján vettem részt, Eksjöben. Bepillantást nyertem, hogyan zajlik Svédországban egy magyar anyanyelvi óra. Alsó tagozatos gyerekekkel találkozhattam. A gyerekek meseolvasással készültek Kálnay Adél: Zsuzsi című könyvéből. Az órák nagyon sokrétűek, így a beszéd, az írás, az olvasás, szövegértés mind olyan követelmények, amelyek meg kell feleljenek a tanmenet által előírt szintnek.
EksjöEksjöEksjöEksjö

A gyerekekkel közelebbről megismerkedve énekeltünk magyar dalokat, majd bepillantottam füzeteikbe. Akiknél több piros pont összegyűlt, azok a gyerekek egy kincses ládikóból választhattak apró ajándéktárgyat. A kisebb gyerekek után megérkeztek a középiskolások is. Érdekes feladatot kaptak: velem kellett interjút készíteniük magázódva. Előzményként tudni kell, hogy Svédországban mindenki tegez mindenkit. Azonban találkoztam olyan diákkal, aki vegyes házasságban született, és hamarosan Magyarországra megy három hetes cserediák kirándulásra. A magyar középiskolai oktatási rendszerbe nyer bepillantást, magyar közösségbe illeszkedik be, barátságokat köt. A tanárokat nem lehet letegezni, így meg kell tanulniuk a magázó formát. 

Érdekesség, ha egy svédországi kommünben, önkormányzatban minimum öt gyerek igényli az anyanyelvi oktatást, akkor azt biztosítani kell 6 és 18 év között. Csak anyanyelvet beszélő tanár taníthatja az anyanyelvi órát. Naponta használt nyelvről van szó, így csak az veheti igénybe az oktatást, aki naponta használja a magyar nyelvet, nem lehet nulla szintről kezdeni az iskolarendszerben történő anyanyelvi órákon való részvételt. Úgynevezett „tanulási rásegítést" is nyújt Bea a diákoknak, hogy a természeti és társadalomtudományi szaktantárgyak szavait is elsajátítsák a diákok.