Clevelandi megemlékezés 1848 március idusának eseményeiről

/ Illés Bertold /
illes.bertold képe
Az Egyesült Magyar Egyletek rendezésében vasárnap, 2018. március 18-án tartották meg az ünnepséget a Clevelandben.
1848.jpg1848.jpg

Az ünnepséget az Egyesült Magyar Egyletek szervezte ebben az évben is. A szervezet, mint ernyőszervezet fő céljai, hogy Cleveland és a Cleveland környéki magyarság organizációit egységbe állítsa, a minden magyart érintő közösségi ügyekben ellássa az érdekképviseletet és mindezt úgy tegye, hogy a magyar kultúrát ápolja, védje és fejlessze. A kimondottan meleg tavaszias időjárásnak is köszönhetően több mint 250-en érkeztek megnézni az ünnepi műsort és meghallgatni a legvégén dr. Latorcai Csaba, a magyar társadalmi és örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkár ünnepi beszédét. A műsor elején Daróczy Zsuzsa az EME nevében üdvözölte a közönséget, Peller Miklós zongorán kísérte az amerikai himnuszt és a házigazda ft. dr. Krasznai Csaba mondta el a nyitóimát. Ezek után Krasznai Ráhelé volt a főszerep, aki a műsort vezette. A nemzeti színekben öltöztetett színpadon előadtak az egyház vasárnapi iskolásai és a Nebuló Magyar Nyelviskola tanulói egy rövid kis zenés-verses összeállítást. Majd dr. Fodor Mónika a pécsi egyetemről lépett a jelenlévők elé, ő jelenleg a Cleveland State egyetem Fulbright vendégprofesszora, aki megosztotta gondolatait az 1848-49 es forradalom és szabadságharcunkról. Az evangélikus, református és katolikus egyházak közös Kis Magyar Kórusa énekelt néhány alkalomhoz illő dalt. Ezek után Bogárdy Imre saját versét szavalta el, majd a clevelandi 34. sz. Zrínyi Ilona leány cserkészcsapat tagjai a forradalom hevében született népdalcsokorral és a „Nemzeti dal” közös előadásával tették színessé nemzeti ünnepünket. Nt. Dr. Marton Máriusz a Hetednapi Adventista gyülekezet lelkipásztora saját zongoraszámát osztotta meg a jelenlévőkkel, ami után Magyarország Chicagói főkonzulja, dr. Bencsik Zita bemutatta a március 15. alkalmából beküldött videópályázatokból összeállított két kisfilmet. 

Mindezek után következett dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár beszéde, melyben felidézve az 1848-as forradalom és szabadságharc terveit és céljait, hangsúlyozta: a ’48-as szabadságot és ragyogó helytállást vitte magával az emigrációba Kossuth Lajos, akinek hősiességét Clevelandben szobor őrzi”. A helyettes államtitkár a többi között hangsúlyozta: “a magyar kormány értékei és célkitűzései sokban megegyeznek azokkal, amelyeket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tűzött a zászlajára”. Leszögezte, hogy a kormány “egyetlen célja és feladata a magyarság érdekeinek védelme, jólétének biztosítása”, és hozzátette, hogy “az Európa nyugati felét sújtó népvándorlási hullámmal szemben az a szilárd meggyőződésünk, hogy csak annak a nemzetnek van jövője, amely a családok támogatására és megerősítésére, a becsületes munkára, a nemzedékek közötti egyetértésre és szolidaritásra épít, és amelyet a kétezer éves keresztény hit és kultúra összetart”.  Hozzátette “Ma sok országból sokféle módszerrel támadják a magyar szabadságot és függetlenséget, csakúgy, mint 1848-ban, de éppen 1848 hősei köteleznek a kitartásra küzdelmeinkben.” “Ma ugyanúgy meg kell küzdeni a szabadságunkért és függetlenségünkért, mint 1848-ban” – fogalmazott ünnepi beszédében Dr. Latorcai Csaba, a miniszterelnökség helyettes államtitkára.

Az ünnepi műsor Nt. Mezei András atya a Szent Imre Római Katolikus egyház plébánosa záróimájával végződött, természetesen csak azután ami után a közönség elénekelte a Székely és a Magyar Himnuszt. Kávé, sütemény, kötetlen beszélgetés követte a műsort.

A nemzeti ünnepünkre való megemlékezés legutolsó mozzanata egy közös koszorúzás volt,  ahol megkoszorúztuk Kossuth Lajos Clevelandban emelt szobrát néhány magyar egyesület képviselőivel és a magyar kormány tisztviselőivel közösen.

Közvetlenül az megemlékezés befejezése után egy rövid interjút készítettünk a helyettes államtitkárral, aki elmondása szerint először járt Clevelandben és arra a kérdésre, hogy miért éppen a clevelandi magyar közösséggel ünnepelt, elmondta: Cleveland az Egyesült Államokban élő magyar diaszpóra talán legemblematikusabb helye, ahol élénken őrzik és ápolják Kossuth Lajos emlékét. Utalt arra, hogy a hét elején New Yorkban, a manhattani Első Presbiteriánus templomban felavatták  Kossuth Lajos testvérének, Kossuth Zsuzsannának is az emlékművét.