A végéhez közeledve

Uruguay-i helyzetjelentés

/ Dudás Dávid /
dudas.david képe
Az elmúlt hónapokban jelentős változásokon menetek keresztül a Montevideóban lévő Tündérkert Néptáncegyüttes és a szorosan hozzá kapcsolódó utánpótlás csoportok.
Szabó Zsófia

A gyerekek népi gyermekjátékokat, az alapvető mozdulattípusokat sajátíthattak el. Természetesen táncanyagot is tanultunk, berzencei (somogyi) ugrós táncok motívumait. A Kis Szivárvány csoport a bukovinai székelyek (andrásfalvai) táncaival ismerkedett meg. A Szivárvány csoport táncosai mérai (kalotaszegi) és tyukodi (szatmári) csárdást tanultak, míg a nagyok, a Tündérkert Néptáncegyüttes bonchidai román táncokat ismert meg. Végezetül, de nem utolsósorban a Mákvirág csoport tyukodi táncokat tanult az elmúlt hónapokban.

Jelen pillanatban az Uruguay-i Magyar Otthon vendégül látja a pozsonyi Szőttes Kamara Néptáncegyüttest. A kiváló muzsikusoknak köszönhetően fantasztikus magyar hangulatban telnek a napok, illetve műsorral és közös táncpróbákkal is készülünk a csoportvezetőkkel. Ez is egy újabb fantasztikus lehetőség arra, hogy a minden korosztály még jobban közelebb kerüljön a magyar kultúrához, hiszen a tánc élőzenére még varázslatosabb. Az együttes művészeti vezetője Gémesi Zoltán, a tánckarvezetők: Balta Aranka és Füzék György.

A Szőttesről: „A Szőttes a szlovákiai magyar népművészet reprezentatív együttese. Tagjai olyan amatőrök, akik szeretik a népművészetet, szívügyük annak ápolása és továbbadása, mindamellett hajlandók heti 2-3 estéjüket a próbáknak szentelni és évente 40-50 fellépést vállalni.

A Szőttes 1969-ben alakult azzal a céllal, hogy segítse felkutatni, ápolni és megőrizni a hazai és az egyetemes magyar, valamint a környező népek népművészeti hagyományainak legszebb értékeit, különös tekintettel a néptánc, népdal és hangszeres népzene felkutatására, ápolására, ezek színpadi formában való feldolgozására és terjesztésére.

E kitűzött célhoz mind a mai napig hűek maradtunk, amit nem kis mértékben bizonyít úgy a jelenlegi “Bár emlékezete maradjon meg …” című, valamint az eltelt több mint negyven év alatt bemutatott további 18 egész estét betöltő műsort.

Első egész estét betöltő műsorunk ősbemutatója 1970. VI. 6-án volt a Galánta melletti Alsószeliben, “A tűznek nem szabad kialudni” címmel.

Fellépéseink zömét – küldetésünknek eleget téve – főleg Szlovákia magyarlakta városaiban falvaiban valósítjuk meg.

Ezenkívül gyakori meghívottjai vagyunk a különböző hazai, nemzetközi jellegű folklórfesztiváloknak, ami a magas művészi színvonal elismerése. Többször és sikeresen szerepeltünk külföldön is: Magyarország, Ausztria, Németország, Olaszország, Venezuela, Portugália, Svájc, Ausztrália, Új-Zéland.

Olaszországban 1986-ban, Goriziában a XXI. Nemzetközi folklórfesztivál versenyprogramjában aranyérmet és vele “Eccelente” (Kiváló Együttes) címet szereztünk, a női tánckar és kísérő zenekarunk a Varsányi Együttes pedig különdíjat kaptak.

1996-ban a Martin György Néptáncszövetség által — a határon túli együttesek számára is — meghirdetett minősítő versenyen “Kiválóan Minősült Együttes” címet szereztünk, amelyet az 1998-as kiírásban megvédtünk.” (Forrás: http://szottes.sk/rolunk/)