Szia! Juan vagyok. 11 éves vagyok…

Magyar nyelvtanfolyam a Szent László Iskolában Buenos Aires-ben

/ Teszáry Miklós /
miklos.teszary képe
A Buenos Aires Olivos negyedében működő Szent László Iskola magyar nyelvtanulási lehetőséget hirdetett diákjai számára. A szervezők meglepetésére óriási volt az érdeklődés, a felhívásra 71 tanuló jelentkezett, akiknek oktatását a Buenos Aires-i három KCSP ösztöndíjas – Dr. Tari Adrienn, Dr. Léránt Andrea és Teszáry Miklós - végzi.
Szent László Iskola - tanuljunk magyarul!közös játék a magyaróránmagyarórakeresztrejtvény a tanult szavakból

A Szent László Iskola magyar alapítású, de mára már a diákok nagy többségének nincs magyar felmenője, így a magyar nyelvet sem beszélik. A magyar kultúra továbbra is fontos részét képezi a gyermekek oktatásának, az iskolában minden évben ünnepi héttel emlékeznek meg Szent László névnapjáról, ezen a héten magyar népdalokat tanulnak, és magyar vonatkozású plakátokat készítenek. Az iskola vezetősége ettől a tanévtől teszi lehetővé a gyermekek számára, hogy a tanítás előtt, vagy után magyar nyelvórákon vegyenek részt.

Az oktatás a Szent László Iskolában délelőtti és délutáni rendszerben folyik, a szülők döntik el, hogy gyermekük melyik turnusban jár iskolába. A délelőtti tanulók tanítás után maradnak magyarórán, a délutáni iskolai képzésben részt vevő gyerekek pedig egy kicsit előbb jönnek, hogy a tanítás elé férjen be a magyarórájuk.

A szervezők 10-12 gyermek részvételére számítottak, de legnagyobb meglepetésükre 71 gyermek jelentkezett a felhívásra. (Úgy tűnik, hogy reneszánszát éli a magyar nyelv oktatás, hisz egyetemi szint után, általános iskolában is beindultak a kurzusok, és a diaszpóra táborból is jó pár diák folytatja magánórák keretében.)

A gyerekek 1-6. osztály közöttiek, hetente egyszer találkozunk velük. Heti három napra osztottuk el őket, 4 csoportban tanítunk. A magyar órákon lelkesen vesz részt a gyermekek ének tanárnője is, hogy a magyar népdalokat minél helyesebb kiejtéssel tudja megtanítani nekik.

Az eddigi tapasztalataink alapján nagyon motiváltak, érdeklődőek, fegyelmezettek az órán. Az oktatásban a córdoba-i Első Diaszpóra Anyanyelvi Táborban megismert tananyagokat használjuk, amiket az iskola minden tanuló részére sokszorosított. Sokat játszunk, színezünk, énekelünk és mondókázunk a gyerekekkel, hiszen a legkisebbek még nem tudnak írni és olvasni.

Reméljük az ösztöndíjunk befejezése után is folytatódik az elkezdett munka!

Nagy öröm összetalálkozni délutánonként a gyerekek szüleivel a boltban, utcán, akik egy hangos „Szia!” kíséretében elújságolják, hogy mennyire szeret gyermekük magyar órára járni.