Szent László ünnepség és kiállításmegnyitó Buenos Aires-ben

/ Dr. Heka Dária Zsuzsanna /
heka.daria.zsuzsanna képe
A Buenos Aires-i Szent László Iskolában (Colegio San Ladislao) a Szent László Emlékév kapcsán ünnepeltek.

A Szent László Iskola a Buenos Aires-től északra fekvő Olivosban található. Az iskolát egykor a jezsuita Pesti József alapította, a környéken elő magyar közösség gyermekei számára. Így indult meg 1966-ban a Szent László Iskola, mindösszesen 33 tanulóval. Ma körülbelül 800 diák jár az iskolába, ahol óvodai, általános és középiskolai tanulmányaikat folytathatják az odajárók.  

A Nemzetpolitikai Államtitkárság a 2017-es évet Szent László-emlékévnek nyilvánította, a lovagkirály trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából. Természetesen erre a neves eseményre az iskolában is kiemelt figyelmet fordítottak. Az iskola falai piros-fehér-zöldbe öltöztek. Az emlékév kapcsán a gyerekeknek különböző versenyeket szerveztek, amelyek eredményhirdetésére egy ünnepélyes kiállításmegnyitóval készültek. A középiskolai tanulmányaikat folytató diákok számára Szent László életét feldolgozó kutatómunkát és fogalmazásíró versenyt szerveztek. Az általános iskolások számára pedig rajzversenyt hirdettek, melynek témája Szent László király és a személyét övező legendák világa volt. A két verseny célja, hogy a gyerekek érdeklődését felkeltsék, önálló kutatómunkát végezzenek az iskola névadója iránt, ismerjék meg az intézmény múltját, gyökereit. Az iskola állandó célja közelebb hozni a két kultúrát, megismertetni a fiatalokat Magyarországgal és az argentínai magyar közösséggel. Mindkét verseny győztesei értékes nyereményekben részesültek. A diákok alkotásait a nagyterem falain helyezték el, így gyönyörködhettek benne az arra járók. A rendkívül érdekes feladat hatalmas sikert aratott, rengeteg rajz készült. A falakra a gyerekek rajzai mellett a Magyarországról kapott, Szent László király életét bemutató kiállítás anyagát is kihelyezték, amely szintén nagy sikert aratott a tanárok, diákok, öregdiákok és szülők körében egyaránt. A díjak kiosztása után két legendát is meghallgathattak a jelenlevők: a Szikla csodája és Szent László füve című történeteket. Először spanyol nyelven, majd magyarul. Az iskolában jelenleg egy magyar cserediák is tanul, aki magyarul is előadta spanyol anyanyelvű iskolatársainak az említett legendákat. Ezt követően az óvodások a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt énekelték el a közönségnek – magyarul. Nagyon megható volt előadásukban hallani a jól ismert dalt, hiszen a tanulók mind spanyol anyanyelvűek. Zárásképpen az intézmény vezetőségének tagjai vették magukhoz a szót. A beszédek után a magyar és az argentin himnusszal fejeződött be az előadás.