Szent László emléknap a bécsi Pázmáneumban

Tiszta szívvel, erős kézzel – Szent László király (1077-2017)

/ Cseh Csaba /
cseh.csaba képe
A nagy király trónra lépésének 940. és szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából meghirdetett Szent László-év keretében Bécsben, a Pázmáneumban Magyarország Miniszterelnökségének Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásával, az Ausztriai Magyarok Gazdasági Érdekközössége – Kaláka Club, valamint a Collegium Pázmáneum közös szervezésében került sor a Szent László-emléknapra.
Varga János rektor, Veres András győri megyéspüspökSzilágyi Péter helyettes államtitkárGaal Gergely országgyűlési képviselő

A Szent László-emléknap alkalmából körünkben köszönthettük Főtisztelendő dr. Veres András győri megyéspüspök urat, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, Gaal Gergely országgyűlési képviselőt a Szent László-év Tanácsadó Testületének elnökét és feleségét, dr. Lomniczi Zoltánt, a Szent László-év Tanácsadó Testületének tagját, dr. Szilágyi Pétert, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának helyettes-államtitkárát, valamint Karácsonyi Zoltán főosztályvezető urat.

Az emléknapra 2017. október 12-én került sor, amely a 18:30-tól kezdődő szentimisével vette kezdetét. A szentmisét Veres András püspök úr mutatta be. Homíliájában így emlékezett a nagy lovagkirály alakjára: „Szent István művét Szent László király erősítette meg, így az emlékév mindenekelőtt a hálaadásról szól. László király hitéletében mindenképp fontos szerepet játszott édesanyja, a lengyel Richezza királyné, aki fiát a hitre nevelte. Neki köszönhette László, hogy később a hit útján tudott járni, katonaként és uralkodóként is – fejtette ki a szentmise szónoka, hozzátéve: a krónikák szerint László nem abban kereste a királyi méltóságot, hogy első legyen, hanem abban, hogy használjon.”

A szentmisén elhangzott Dombó Dániel Missa in honorem Sancti Ladislai regis című műve, a bécsi magyar Cantis Arcis kórus előadásában.

A szentmisét követően a Pázmáneum dísztermében került sor a Szent László emléknap további folytatására. A rendezvény házigazdája Varga János, a Pázmáneum rektora köszöntötte elsőként az est vendégeit. Ezt követően Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának helyettes-államtitkára elmondta ünnepi beszédét, amelyben emlékeztetett a király tiszta hitére és erős kezére (amint azt az emlékév mottója is megfogalmazza), az ország védelmezőjeként bemutatva Szent Lászlót. Kiemelte továbbá országokat összekötő szerepét, amely kapcsán felhívta a figyelmet a Mariazellben található Szent László-kápolnára, de megemlítette az ausztriai kapcsolatokat is, középpontba állítva a heiligenkreuzi cisztercita apátságban őrzött 13. századi kódexeket, amelyek Szent Lászlóról szóló szentbeszédeket őriznek.

Gaal Gergely országgyűlési képviselő, a Szent László-év Tanácsadó Testületének elnöke ezt követően nyitotta meg a Pázmáneum első emeletén megtekinthető kiállítást. Felhívta a figyelmet arra, hogy az emlékév négy fontos helyszíne, Krakkó, Zágráb, Győr és Nagyvárad – földrajzi elhelyezkedésüket tekintve – egy keresztet formáznak. Hangsúlyozta, hogy az Árpád-házi királyok kora a magyar történelem legdicsőségesebb időszakát jelentette, hiszen Magyarország a keresztény Európa védelmezője volt már akkor is. Ma sem kisebb a feladatunk korunk kihívásai közepette, hogy erős hittel, elkötelezettséggel megvédjük keresztény értékeinket, melyek a múlt örökségeként a mi osztályrészünké vált.

A tárlatot a Magyarság Házának főosztályvezetője, Karácsonyi Zoltán, és munkatársa Dósa Margit állították fel a Pázmáneum első emeletén. Nagyon sok vendég tisztelte meg jelenlétével az eseményt, akik a tárlat megnyitása után megtekinthették a Szent László kiállítást. A jelenlévők a Szent László király élete és tisztelete című könyvet is kaptak ajándékba.

Az est záró gondolatait Wurst Erzsébet, az Ausztriai Magyarok Gazdasági Érdekközössége – Kaláka Club elnöke mondotta. Hálásan megköszönte az est vendégeinek a jelenlétet, az esemény közreműködőinek a segítséget.

Fotó: Kalló Zoltán

Cseh Csaba – KCSP ösztöndíjas