A szabadság napja az egyik legrégebbi magyar diaszpóraközösségben

Mit jelent 1956 a Jaraguá do Sul-i magyarok számára?

/ Somogyi Kinga /
somogyi.kinga képe
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegtünk 2020. október 23-án Dél-Brazíliában.

A Jaraguá do Sul-i magyar közösség tagjai portugál nyelven tartott ismeretterjesztő előadásomon keresztül tekinthették át mi is történt hatvannégy évvel ezelőtt Magyarországon, majd ezt követően a Kőrösi Csoma Sándor Program Latin-Amerikában szolgálatot teljesítő ösztöndíjasai által szervezett online megemlékezésen vehettek részt.

           

Az 1956-os forradalom és szabadságharc a XX. századi magyar történelem egyik legjelentősebb történése volt. A hatvannégy évvel ezelőtti események meghatározó szerepét a 2011-ben elfogadott Alaptörvény preambuluma is kiemeli: „… mai szabadságunk az 1956-os forradalmunkból sarjadt ki.

Kíváncsi voltam mit gondolnak erről a történelmi jelentőséggel bíró eseményről itt Dél-Brazíliában a javarészt negyed- és ötödgenerációs magyar leszármazott diákjaim, akiknek ősei a XIX. század végén érkeztek Veszprém megyéből a dél-amerikai kontinensre. A magyar nyelvet anyanyelvként nem beszélő, ámbár annál lelkesebben tanuló tanítványaim az alábbi gondolatokat osztották meg velem az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc kapcsán:

Odete Papp: Szerintem a magyar nép nagyon bátor volt 1956-ban. Hősiesen küzdöttek, minden tőlük telhetőt megtettek a szovjet uralom ellen, amit már nem bírtak tovább elviselni. A szabadság elérése volt a céljuk. Minden tiszteletem a szabadságharcosoknak!

Lais Ersching Felippi Hille: Az 1956-os forradalom a magyarok bátorságát viszi hírül a világban. Megmutatja, hogy egy erős, bátor, hazáját szerető nép képes kiállni magáért és küzdeni mindenki jólétéért, a szabadságért valamint a nemzeti identitás megőrzéséért. Az itteni közösségünk számára is tanulságos mindez. Mi minden lehetséges, amikor összefogunk egy közös célért, a nehézségek ellenére is. Az 1956-os magyar történések által megérthetjük mennyire fontos, hogy megőrizzük a kulturális értékeket, őseink hagyományait.

Helena Carolina Koch: Nagyon örülök, hogy többet megtudhattam az 1956-os történésekről. A magyar nép összefogása egy idegen ország uralma ellen arra emlékeztet engem, hogy olyan ma is gyakran emlegetett fogalmak, mint a kommunizmus vagy a nacionalizmus nem jelentenek sok mindent az empátiához és a szolidaritáshoz képest. Törődnünk kell az országunkkal, azokkal, akikkel osztozunk ezen a területen, észre kell vennünk az embertársaink fájdalmát és küzdenünk kell a szabadságunkért és a boldogságunkért. Magyar leszármazottként jó érezni, hogy az egyesület által jobban megismerhetem a múltunkat. Fontosnak tartom, hogy képesek legyünk meghallgatni a másikat és, hogy kíváncsisággal és tisztelettel tekintsünk a múltra.

Eduardo Luiz Koch: Az 1956-os forradalom összefoglalja számomra a magyarság lényegét. Egy nép annak ellenére, hogy 1920-ban igazságtalanul elvesztette területének nagy részét, olyan nemzetközi politikai nyomás alatt, ami nem segített a magyarokon és Magyarországon, szembeszállt a törvénysértésekkel, az idegen uralommal, tanúságot téve erényeiről: bátorságáról, hazaszeretetéről, önbecsüléséről és szabadság iránti vágyáról.  

Tânia Schwarz do Lago: A magyar forradalom egy nép szabadságért folytatott megmozdulása volt. Idealista embereknek bátorságuk volt az utcára menni Magyarország védelme érdekében, életüket kockáztatni hazaszeretetükkel. Hősök voltak, az országunkért harcoltak, minden tiszteletünket és csodálatunkat megérdemlik. Azokra is emlékeztet minket ’56, akiknek hazát, családokat, barátokat hátra hagyva menekülniük kellett. Dalaik még mindig visszhangoznak szívünkben, megérintenek bennünket. Büszkeséggel tisztelgünk a hősök előtt.

Alexander Strenner: Mikor az 1956-os magyar forradalomra emlékezünk, két szó jut eszembe a magyar népről: erő és bátorság. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ereimben magyar vér csörgedezik. Az 1956-os magyarországi események megismerése segít abban, hogy legyen bátorságunk és erőnk a kihívásokkal szembenézni a hétköznapokban is. Természetesen a mi nehézségeink eltörpülnek az ’56-os szabadságharcosokéhoz képest, viszont az ő példájukon keresztül láthatjuk, hogy nem szabad megtörnünk. Nagyon büszke vagyok magyar származásomra. A magyar egy erős, bátor, hazáját és szokásait nagyon szerető nép!

Cristiane Kitzberger Agostini: Minél jobban megismerjük a magyar nép történetét, annál több tisztelettel és csodálattal tekintünk a hősi tetteket véghez vivő, hazáját védelmező, nyelvét és kultúráját kincsként őrző magyarokra. Nagyon fontos őrizni emlékünkben az ’56-os magyar forradalmat, a hazaszeretet lángját és leróni tiszteletünket a szabadságért küzdő hősöknek.

Amauri Steinmacher, Jaraguá do Sul tiszteletbeli magyar konzulja: Az 1956. október 23-val kapcsolatos megemlékezések azoknak az emberi lelkeknek a nagyságára hívja fel a figyelmet, akik életüket adják embertársaik jobb életéért és a szabadságért. Az ősök tiszteletének fontosságát is hangsúlyozza a nemzeti ünnep. Igazán megtisztelő, hogy magyar lehetek, hogy ehhez a néphez tartozhatok, aki szívében életben tartja történelme hőstetteit, szokásait, hagyományait, nyelvét és hazaszeretetét. Az a tény, hogy ismerhetjük a magyar történelmet és továbbadhatjuk a magyar kultúrát kiváltság számunkra és büszkeséggel tölt el minket.

A 2020. október 23-án Jaraguá do Sul-ban tartott ismeretterjesztő előadásom utáni eszmecsere során, több résztvevő véleménye is visszhangozta Albert Camus, Nobel-díjas francia írónak az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc kapcsán elhangzott szavait: „A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben.”