Ökumenikus istentisztelet a reformáció 500. évfordulóján Hollywoodban

A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház megemlékezése

/ Indri Dániel Janisz /
indri.daniel.janisz képe
2017. október 29-én a hagyományostól eltérő istentiszteletre gyűltek össze a magyarok a San Fernando Völgyi Magyar Református Egyházban, hogy megemlékezzenek arra az eseményre, amely 1517-ben elindította a katolikus egyház megújulását.
Nt Jakabffy Zsolt köszöntőjeA Vizsolyi Biblia megáldásaSzéles Tamás főkonzul megnyitja a kiállítástMercs János előadása

A nyitó imát követően Nt. Jakabffy Zsolt lelkipásztor köszöntötte a gyülekezetet. Az ökumenikus istentisztelet során időtálló gondolatokon keresztül ismerkedhettek meg a megjelentek az öt solával, vagyis a reformátusok alapvető teológiai hitével. Nt. Novák József a Sola Scriptura elvéről elmélkedett, vagyis arról, hogy a Szentírás az egyedüli hiteles és mindenki számára szabadon hozzáférhető forrás ahhoz, hogy gyakoroljuk hitünket. Az egyik legfontosabbnak tartott elv, vagyis a Sola Fide Ft. Szabó Sándor szerint megigazulást egyedül a hit által nyerhetünk, amely azonban még ma is számos félreértelmezés alapját adja. A Sola Gratia elvről Nt. Jakabffy Zsolt beszélt, aki szerint ez az egyik legelemibb felismerés, melyre Luther is felhívta a figyelmet: a katolikus egyház által pénzért árusított búcsúcéduláival szemben ugyanis csakis isteni kegyelem által lehet üdvözülni. A Solus Christus elvről Nt. Bátori Zoltán osztotta meg gondolatait, aki elmondta, hogy kizárólag Krisztus lehet közvetítő Isten és ember között, így minden hívő valahol papnak tekinthető. Az ötödik elvet, a Soli Deo Gloria-t Nt. Danyi István ismertette, amely szerint egyedül Istennek jár a dicsőség, Jézus bűnhődését és az abban való mély hitet pedig a Szentlélek hozza létre szívünkben.

A szónoklatokat meg-megszakították énekek és szavalatok, melyeket a templom magyar iskolájába járó fiatalok adtak elő, melyet az úrvacsorai liturgia követett. Fontos, és a keresztények egyik alapvető cselekedete az adakozás, a felajánlásokat ezúttal a floridai hurrikán áldozatainak megsegítésére ajánlották fel. A reformáció természetesen hatással volt a magyar hívők életére is, erről már Nt. Tóth Viktor beszélt, aki rövid történelmi áttekintés keretében emlékeztetett arra, hogy az 500 éves évforduló mellett idén ünnepeljük a Magyar Református Egyház 450 évvel ezelőtti megalapítását is. Az istentisztelet „megkoronázásaként” bemutatták a Vizsolyi Biblia egyik példányát, melyre a lelkészek közösen mondtak áldást.

Ezt követően az előtérbe vonultak át a résztvevők, ahol a Soli Deo Gloria – a magyar reformáció öt évszázada c. kiállítást nyitotta meg Széles Tamás Los Angeles-i főkonzul, aki többek között az összefogásra, templomaink megtartására hívta fel a figyelmet. Mint mondta: vannak még csodák, hiszen például Clevelandben a magyar hívők összefogásával sikerült megakadályozni néhány éve, hogy a helyi amerikai püspök bezárassa a Szent Imre templomot. A kiállítás megtekintése után Mercs János, a debreceni Csokonai Nemzeti Színház színésze adta elő Babits Mihály Jónás könyvét elképesztő odaadással és átéléssel, mely méltó lezárása volt a méltóságteljes ünneplésnek.