Márton Áron emléknap Münchenben

/ Maronics Ilona Anna /
maronics.ilona.anna képe
1980. szeptember 29-én, 36 éve halt meg a huszadik század magyar történelmének egyik nagy alakja, Márton Áron, gyulafehérvári püspök. Őt, a hitében és a szeretetben rendíthetetlen, székely embert szerette volna XII. Piusz pápa esztergomi érsekké kinevezni. Rákosi Mátyás tiltakozása miatt a pápa a veszprémi püspököt, Mindszenty Józsefet, választotta. Ennek a pár mondatnak a hallatán látható, hogy Márton Áron élete, munkássága, és a kommunista diktatúra alatt elviselt szenvedései mélyen kivívták Róma elismerését.
Márton ÁronPüspöki címerGyertyagyújtásA résztvevőkkel

A müncheni Magyar Katolikus Egyházközség bibliakör keretében emlékezett meg a híres gyulafehérvári püspök, Márton Áron halálának évfordulójáról. Az alkalom szervezéséért és lebonyolításáért én voltam a felelős. Az első részben Márton Áron életének fontos állomásaival ismerkedhettek meg a hallgatók. Megtudhatták, hogy mik voltak azok a momentumok, amelyek neki erőt és kitartást adtak arra, hogy, az elnyomó hatalom ellenére a megtépázott romániai katolikusságot egybetartsa és megtartsa. Ez után filmvetítés következett, amely a püspök életét mutatta be. A film megrendítő volt mindannyiunk számára. Záróakkordként egy közös imában emlékeztünk Márton Áronra és a vele együtt elítélt, papokra, akiket meghurcolt vagy kivégzett a diktatúra. Íme az ima és íme pár fotó az eseményről:

Ima Márton Áron püspök boldoggá avatásáért

Istenünk,

Te ÁRON püspököt arra választottad ki,

hogy igazságodnak őre,

az üldözötteknek védelmezője

és népednek jó pásztora legyen.

Add,

hogy mielőbb

szentjeid között tisztelhessük,

tanítása és példája világító JEL legyen

mindannyiunk számára.

Amen.