A magyar költészet ünnepe Helsinkiben

Családi szavalódélután a finn fővárosban

/ Somhegyi Katalin /
somhegyi.katalin képe
Ady Endrétől Zelk Zoltánig tartott a költők sora, akiket április 14-én szombaton a magyar költészet napjához kapcsoló eseményen versmondásokkal és irodalmi játékokkal megidéztünk. A családi programnak a Magyar Kulturális és Tudományos Központ adott otthont, ahol a szép számú gyerekszavalat után ez alkalommal a felnőttek is bekapcsolódtak a versmondásba.
Versünnep FinnországbanHangot adva a magyar költészetnek Verskirakó és költeménybújócskaVersvirágok csokorban

Különleges pillanata volt a délutánnak, mikor a latokartanoi magyar iskolás csoport együtt mondta Móra Ferenc Zengő ABC-jét, illetve mikor a legifjabb szavalók, az 5 éves Aarni és a 7 éves Isabella Weöres Sándor A tündér című verset adták elő közösen. A klasszikus szavalatokon kívül a zene is megjelent a versünnepi délutánon fuvolázott népdalok és megzenésített költemények formájában. Emlékezetes marad a hangszerekkel kísért, közös családi énekléssel előadott Csiribiri című vers, és a szavalatokat záró Faludy-költemény, az Óda a magyar nyelvhez idézett versszakai.

Az oklevelek és jutalomkönyvek átvétele után a résztvevők a versmondás okozta izgalmakat bujkáló verssorok megkeresésével, verskirakóval és irodalmi horoszkóppal vezethették le. A jó hangulatú délutánnal azonban a magyar költészet ünnepe nem ért véget; hazaérve bármely verseskötet felnyitásával bárki folytathatta azt.