Könyvbemutató a Pázmáneumban

/ Völner Eszter /
volner.eszter képe
Május 19-én a bécsi Collegium Pázmáneum dísztermében Mindszenty József bíborosról egy régi és mégis új könyvet ismerhetett meg a publikum. A dr. Vecsey József által szerkesztett kötet "Mindszenty bíboros – Írások hetvenedik születésnapjára" – címmel jelent meg 1962-ben Münchenben, német nyelven és 2017-ben magyarul.
A PázmánezumbanA PázmánezumbanA PázmánezumbanA Pázmánezumban

A program moderátora Bágya Rita a Mindszenty Társaság titkára volt, mellette dr. Taczman Andrea a kötet fordítója, dr. Soós Viktor Attila, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja és Szalai Viktor, a Közi Horváth József Népfőiskola alapítója és a könyv kiadója vett részt.

A könyvbemutató előtt a Pázmáneum rektora Varga János szentmisét mutatott be a kápolnában,ugyanott, ahol a Hercegprímás is rendszeresen misézett száműzetése alatt. A Rektor atya kiemelte, hogy május amellett hogy, a Szűzanya hónapja, Mindszenty bíborosunk halálának is a hónapja. Felidézte a hős főpásztor Mária-tiszteletét: “Csak azt tesszük a Mária tisztelettel, amit Jézus Krisztus tett és tanúsított Máriával szemben. Jézus szeretve tisztelte Máriát,engedelmeskedett neki és bekapcsolta üdvösségünk legfelségesebb mozzanataiba és titkaiba.” A bíboros mellszobra alatt is gyakran találni friss virágot, nemzeti színű szalagot, ami jelzi, hogy mennyi ember gondol rá mind a mai napig szeretettel és hálával. Atyai gondjaira volt bízva az szétszóródott magyarság, az ő „magyarjai”. Fáradhatatlansága értékes példa számunkra. A sok szorongattatás közben is hirdette az evangéliumot.

A lelki ráhangolódásban Baranyai Barnabás csellóművész zenei hozzájárulása segített, akitől J. S. Bach h-moll csellószvitjét hallgathattuk meg.

Szalai Viktor, ismertette a könyv magyar kiadását gondozó, 2011-ben megalakult Közi Horváth József Népfőiskola célkitűzéseit, amelyek közül kiemelkedik a kereszténységet erősítő, korszerű előadássorozatok és rendezvények szervezése, a népi hagyományok ápolása és a tehetséges fiatalok támogatása. Beszélt Közi Horváth József pap, politikus, közíró életéről és munkásságáról is, aki Mindszenty bizalmasa és halála után első életrajzának megírója volt. Politikailag aktív szerepe a diktatórikus rendszerek ellen, szókimondó cikkei, harcos kiállása az elesettekért, egy nagy formátumú politikus és katolikus pap képét tárják elénk. Ez a Mindszentyhez hasonlítható hajlíthatatlanság arra kényszerítette, hogy 1947-ben elhagyja az országot, de az emigrációban is sokat tett a magyarság és a kereszténység ügyéért. 1988-ban hunyt el Oberhaching-ban, és Mindszenty bíboroshoz hasonlóan csak halála után, 1992-ben kerülhetett sor temetésére szülőfalujában, Agyagosszergényben.

Dr. Taczman Andrea a könyv fordításával kapcsolatos kihívásokról beszélt. 2016 karácsonyán jött a felkérés erre a munkára, és szíve mélyéből hozott döntéssel vállalta el ezt a megtisztelő feladatot. Doktori kutatása mellett, 9 hónap alatt készítette el a fordítást. A több, mint fél évszázada megjelent, német tudományos stílusban íródott könyv nyelvezete sem mai, ez is kihívás volt. A könyv sok mélységet és távlatot nyitott meg a fordítóban Mindszenty bíboros személyével, életével kapcsolatban, akit már gyerekkora óta tisztel. Taczman Andrea a Hercegprímás érseki székfoglaló beszédének idézetével zárta mondandóját: „Ha Isten-Atyánk és Mária-Anyánk segít, akarok lenni népem lelkiismerete, hivatott ébresztőként kopogtatok lelketek ajtaján, a feltetsző tévelyek ellenében az örök igazságokat közvetítem népemnek és nemzetemnek.”

Dr. Soós Viktor Attila a kötet születéséről beszél. Mindszenty bíboros hetvenedik születésnapjára készült ez a tisztelgő kötet, akkor, amikor ő az Egyesült Államok budapesti nagykövetségén él félrabságban és nem lehet, tudni, hogy meddig lesz ott. Azok a munkatársak, akik az életéhez kapcsolódtak az emigrációban élve, nyugati kapcsolataikat felhasználva állították össze a kötetet, amely részben az életéről szól, részben olyan tanulmányokat tartalmaz, melyek Mindszenty szellemiségéhez köthetők. Nemcsak magyar, hanem külföldi személyiségek is írnak a jubileumi könyvbe, így Frings bíboros, kölni érsek és Werenfried van Straaten, a „Speck pater”. Nemcsak katolikus, hanem protestáns szerzők is megszólalnak a kötetben, hiszen a bíboros az egész Kárpát-medence magyarságának nagy segítője volt. Az imádság és az engesztelés ügyének képviselője, személyes tanúságtevője és apostola volt. Az igazság embereként kimondta azt amit gondolt, egy olyan időszakban is, amikor a megalkuvás volt az életben maradás feltétele. Dr. Soós Viktor Attila kiemelte, hogy az utolsó Hercegprímás már zalai plébánosként elment a perifériákra, igyekezett a legnehezebb sorsú embereknek segíteni, aztán egész életében – bármilyen magas pozícióba is jutott –  legfőképpen lelkipásztor volt, aki legfontosabb feladatának tekintette, hogy a világ magyarságát erősítse és szolgálja. Hangsúlyozta, hogy Mindszenty úgy tudott Krisztus követővé válni, hogy a legkeményebb megpróbáltatásokat is Krisztus iránti szeretettel viselte. A történész utalt a Szentatya 2019. februári döntésére, amellyel elismerte Mindszenty bíborosra vonatkozóan az erények hősies fokon való gyakorlását. „Nagy kegyelem és ajándék, hogy – talán a mi életünkben – egy újabb magyar boldoggal gazdagodhat az Egyház. A hétköznapi életben, feladatainkhoz való hűségre jó példát ad számunkra Mindszenty bíboros, szükségünk van olyan példaképekre, mint ő” – hangsúlyozta Dr. Soós Viktor Attila.

Bágya Rita befejezésül a következő Mindszenty gondolatot idézte: „A mi szívünk megremeghet a nehéztől, az ismeretlentől, a lehetetlennek látszótól, Isten azonban az egyének és nemzetek jövőjét sokszor a lehetetlennek látszó holnapba rejtette el; nekünk kell nekilátnunk, hogy azt előhozzuk. A megmaradt kevésből újra kell építenünk a hazát! Ez a dolgunk ezen a világon!” Az est végén köszönetet mondott Varga János rektor úrnak a könyvbemutató befogadásáért és „hogy Mindszenty örökségét méltó módon őrzi és ápolja, hogy rendíthetetlenül végzi munkáját, köszönjük a magyarságért tett szolgálatát” – fogalmazott. A zárszó után Dr Mikes Tivadar bécsi magyar patikus emelkedett szólásra, aki elmondta: 47. éve Mindszenty bíboros adta őket össze feleségével a Pázmáneum kápolnájában, és úgy érzik, mind a mai napig közbenjár értük. Ez a személyes élmény még közelebb hozta a résztvevőkhöz Mindszenty alakját.

A program folytatásaként egy közös agapéra várta a Pázmáneum a résztvevőket, ahol mód volt az előadókkal is beszélgetni.

Részletes beszámolónk a könyvbemutató-sorozat többi állomásáról itt: https://www.korosiprogram.hu/hirek/mindszenty-konyvbemutato-sorozat-kulhonban