Kezdetét vette a 64. tanév a clevelandi Magyar Iskolában

/ Pásztor Orsolya /
pasztor.orsolya képe
Töretlenül folytatódik egy több mint félévszázados küldetés
clevelandi magyar iskolaclevelandi magyar iskolaclevelandi magyar iskolaclevelandi magyar iskola

Édes jó Istenem, új napra virradtunk,

A Te őrző szemed legyen ma is rajtunk.

Ne vedd le mirólunk soha a szemedet,

Terjeszd ki fölöttünk áldásos kezedet!

Ámen.

Hagyományosan a fenti imával kezdődik hétfő esténként a tanítás a Szent Imre templom közösségi termében. Az ima után rövid eligazítás következik, majd minden osztály a tanára kíséretében külön terembe vonul, és a diákok 2 órát a magyar nyelvkészségük, földrajz és történelem tudásuk, valamint általános magyarságismeretük fejlesztésére fordítanak.

Szentkirályi Csia Judit a hatodik az iskolaigazgatók sorában, 9 éve végzi ezt a szolgálatot – őt kérdeztem a Magyar Iskola múltjáról, jelenéről és jövőjéről.

1958 áprilisában indult az első tanév. Dr. Papp Gábor, aki cserkészvezetőként is tevékenykedett Clevelandben, látta, hogy a cserkészfoglalkozások nem nyújtanak elég időt és teret ahhoz, hogy kellő magyar tudást szívjanak magukba a gyerekek. Ennek következtében alakult meg a Magyar Iskola. A kezdeti kis létszám után gyorsan növekedett a gyermekek száma: volt olyan tanév, amikor 140-150 fő gyűlt össze hétről hétre.

Idén 51 gyermek és 10 felnőtt látogatja rendszeresen ezeket az alkalmakat. Van óvodás csoport, 1., 2., 4., összevont 5-6. osztály valamint őrsvezető- és segédtiszti képzésre előkészítő csoport, emellett egy kezdő és egy haladó felnőtt csoport is.

A tanárok mind önkéntesen vállalják a felkészülést és az órák levezetését. Vannak, akik már évek óta tanítanak, ahogyan Csia Pali bácsi is, aki immár közel 50 éve foglalkozik az aktuális őrsvezető korosztállyal. Emellett néhány lelkes szülő is vállal tanítást – ha már úgy is ott vannak, mert elhozták és megvárják a saját gyerekeiket, akkor feladatot is vállalnak.

Ez évben a négy Clevelandben tartózkodó Körösi Csoma Sándor program ösztöndíjas is vállalt egy-egy csoportot.

  • Máté Zsolt: „Negyedikeseket tanítok. Az idei tananyagban versek, magyar nyelvtanból az igék és gazdag szókincs a követelmény. Egyéni, csoportos, páros feladatokkal készülök. Rendkívül kedves, aranyos, szorgalmas gyerekekkel dolgozhatok.”

  • Bíró Gergő 4 felnőttel dolgozik, akik tavaly kezdtek a Magyar Iskolában tanulni. Az akkor megkezdett vonalon haladnak tovább. Szövegértés, beszéd- és írás gyakorlat van a repertoáron, valamint nyelvtannal is foglalkoznak, most térnek át a múlt idő gyakorlására.

  • Erdélyi Áron nem állandó tagja az ezévi tanári karnak, a második osztályban vállal időnként helyettesítő szerepet, amely alkalmakra lelkesen készül.

  • Az ovis csoport vezetésére én kaptam felkérést. Hat csemetével foglalkozom, akikkel igyekszünk játékkal, énekkel, mondókákkal, rajzolással és egyéb kézműves tevékenységekkel fejlődni.

A tanítás után Balássy Anikó, képzett táncoktató, félórás zenés, ritmikus foglalkozásokat tart hetenként felváltva a kisebb és nagyobb gyerekeknek, így már kiskorban elültetve a magyar zenei kultúra magvát bennük.

Évről évre egyre nagyobb nehézséget okoz a nyelvi szint fenntartása az itt felnövő gyerekeknél, mert nem érkezik utánpótlás az anyaországból frissen kivándorolt magyarok által. Ez okoz némi kihívást a tanárok részére, de áthidalják a csoporttagok közötti szintkülönbséget. Ebben a misszióban még két magyar iskola tevékenykedik: a Nyugat-oldali Evangélikus Gyülekezet keretein belül a Nyitott Szívecskék Magyar Iskola valamint az Első Magyar Református Egyház Nebuló Magyar Nyelviskolája. A közösség nagysága és tagjainak eltérő igényei és időbeosztása miatt a három magyar iskola jól megfér egymással, nem jelentenek konkurenciát egymás számára, sőt, vannak olyan gyerekek, akik minden iskola életébe bekapcsolódnak.

A clevelandi Magyar Iskola idei tanéve 29 tanítási napot foglal magába. 29 alkalommal telnek meg a Szent Imre templom és a mellette lévő cserkészház termei tanulni vágyó gyerekekkel, fiatalokkal és felnőttekkel. 29 alkalommal zárul a közös hétfő este a következő záró imával:

Tanultam, daloltam, minden baj elkerült,

Te voltál mivelünk, Jó Atyánk, Istenünk!

Ha írtam, ha olvastam, rajtam volt a szemed,

Óvjál meg máskor is, Jó Atyám engemet!

Ámen.