Interjú a Frankfurti Szent Erzsébet Magyar Katolikus Közösség plébánosával

/ Medvecki Szilvia /
medveczky.szilvia képe
Az egyházi esztendő fontos eseményeiről kérdeztem Belényesi József atyát Frankfurtban.

A magyar Szent Erzsébet katolikus plébánia idén ősszel új otthonra talált Frankfurtban, Niedben, a Dreifaltigkeit Kirchében. A gyülekezet plébánosa, Belényesi József atya beszélt nekünk a közösségünkben lezajló eseményekről: elsőáldozásról, bérmálásról és a húsvéti lelkigyakorlatról.

2023. május 14-én került sor az elsőáldozásra. A külföldön élő magyar családok számára adott a lehetőség, hogy megválasszák, hogy a felkészülési folyamat a német vagy a magyar plébánián történjen. Az idei évben a négy kilencéves elsőáldozó fiú a felkészítés során elvégezte az első szentgyónását. Az elsőáldozást már itt, Niedben tartotta meg a plébániánk. Ez volt az első közösségi esemény az új otthonunkban. Az elsőáldozás követően az egyházközségi tagok és az elsőáldozók családjai együtt ünnepeltek, távolélő rokonok is eljöhettek. Az ajándékozás, a közös étkezés és a beszélgetések tartalmas és szeretetteli zárását jelentették az ünnepi alkalomnak.

A bérmálás a katolikus egyház hét szentségének egyike. Az atya a katekizmus alapján vezette a felkészülést a havi ifjúsági órákon, amihez az előző évben megbérmáltak is segítséget nyújtottak. Mohos Gábor, az Esztergom-Budapesti főegyházmegye segédpüspöke és a külföldön élő magyarok megbízott püspöke szeptember 14-én érkezett meg, hogy kiszolgáltassák a bérmálás szentségét. A három gyermek bérmálkozására Darmstadtban került sor. Az eseményt követő ünneplés szintén a magyar plébánián történt bográcsozással, ízletes gulyáslevessel, az egyházközség örömének méltó kifejezésével.

A nagyböjti időszakban a távolságot leküzdendőn, digitálisan zajlott kedd esténként a húsvéti lelkigyakorlat, amely során mindig az előző vasárnapi evangéliumot dolgozták fel a jelenlévők. Az ókeresztényeknél évente egyszer, húsvétkor történt a katekéták megkeresztelése. A megkeresztelendők fehér ruhát kaptak. Ennek az öröksége a mai keresztény egyházban a fehér ruhában keresztelés, valamint az, hogy a papok és püspökök a miseruha (kazula) alatt a keresztelési fehér viseletet öltik magukra (alba). Szintén ezen ókeresztény előzmény okán viselnek az esketési szertartáson a menyasszonyok fehér ruhát, hogy megkeresztelt méltóságukban és mivoltukban lépjenek az oltár elé.

A vasárnapi evangéliumok a katolikus egyházban a vasárnapok tematikájához igazodnak. Az egyházi év advent első vasárnapjával kezdődött, a legutóbbi húsvéti online lelkigyakorlaton a nagyböjti miséken elhangzó evangéliumokat dolgozták fel. Az egyházi esztendő nemsokára véget ér. Bízunk benne, hogy az új egyházi évben megújult környezetben, Niedben folytatódik az eddigi keresztény hagyomány.