Hétvégi Magyar Iskolák II. Országos Oktatási Konferenciája 2019

/ Cservák Mária /
cservak.maria képe
A Hétvégi Magyar Iskolák II. Országos Oktatási Konferenciája 2019 rendezvényre október 12-13-án került sor Londonban, a Magyarok Angliai Országos Szövetsége és a Londoni Magyar Kulturális Központ közös szervezésében. Összesen 19 iskola 70 képviselője vett részt a kétnapos találkozón. A konferencia témája az együttműködési felületek, a tananyag-fejlesztési lehetőségek és a Brexit hatása volt.
NagykövetségrésztvevőkBalassi Intézet

Az első nap helyszínéül a londoni magyar nagykövetség szolgált. A vendégek köszöntését követően minden angliai magyar iskolának lehetősége volt egy rövid bemutatkozásra, majd kerekasztal beszélgetéssel folytatódott a program, mely során a magyar iskolákat általánosan érintő témákat (arculat, elhivatottság, kihívások) jártak körbe a résztvevők. A beszélgetést Gyenes Beáta pszichológus, a Manchesteri Zsigmond Király Magyar Iskola szakmai igazgatója és Norton Éva, MAOSZ elnök moderálták. Ezután a Motiváció – az önkéntes iskolák mozgatórugója témában hallhattuk Campbell Eszter, a Cambridge-i Magyar Iskola igazgatójának előadását. Az ebédszünetet követően Velzer Zoltán és Kovács Zsolt MAOSZ tagok bemutatták a tananyagok MAOSZ weboldalán történő megosztásával kapcsolatos, az elmúlt egy év során végzett munkát, majd Pávai Gyopár, a Manchesteri Zsigmond Király Magyar Iskola ügyvezető igazgatója beszélt arról, hogyan érintheti a Brexit a magyar iskolákat. Az utolsó szombati előadást Chambers Mária, a Guildfordi Magyar Tanoda igazgatója tartotta meg az Identitástudat fejlesztése a korai zene eszközeivel témában, mely során a gyakorlati módszereket, illetve azok hatásait mutatta be. A szakmai program után az este a Szent István Házban folytatódott, ahol fakultatív program keretében a MAOSZ vendégül látta egy közös vacsorára a résztvevőket.

Másnap, október 13-án Vincze Máté, a Londoni Magyar Kulturális Központ (HCC) igazgatójának köszöntő szavaival kezdődött a rendezvény második napja, melyet a ReConnect Hungary program bemutatása követett. A prezentáció után Adonyi Éva, a Manchesteri Zsigmond Király Magyar Iskola tanárának előadásában ismerkedhettünk meg a magyar iskolákban való néptánc tanítás mikéntjével. Ezt követően Varga Emese, a londoni 118. sz. Szent-Györgyi Albert Cserkészcsapat parancsnoka beszélt a cserkészek és a magyar iskolák jelenlegi és lehetséges együttműködési lehetőségeiről, majd Vermeki Boglárka, a Pécsi Tudományegyetem Doktori Iskolájának doktorandusza, angol, magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv és történelem tanár mutatott be különböző beszédkészség-fejlesztő játékokat és tanulóközpontú nyelvoktatási módszereket. Előadása után Norton Éva MAOSZ elnök ismertette az iskolai rendezvények tervezésével kapcsolatos fontos tudnivalókat (területi engedélyek, biztosítás stb), végezetül pedig röviden értékelte a két napos rendezvényt, összegezte a hallottakat és köszönetet mondott a konferencia létrejövetelében kulcsfontosságot játszó londoni magyar nagykövetségnek, a Londoni Magyar Kulturális Központnak, a MAOSZ tagjainak és az angliai magyar iskoláknak, pedagóguskollégáknak is. A tartalmas programot egy közös ebéd elfogyasztásával és kötetlen beszélgetéssel zártuk.

A rendezvény azon túl, hogy egy rendkívül hasznos tapasztalatmegosztási és találkozási lehetőséget teremtett az Anglia-szerte működő magyar iskolák képviselőinek, egyben lehetőséget adott arra is, hogy a résztvevők magukkal is vigyék az itt tanultakat saját iskolájukba, hogy aztán ott beépítsék a látottakat és hallottakat saját munkájukba és megosszák kollégáikkal is.