A forradalom elfeledett hőseiről emlékeztünk meg az AMAPED Március 15-ei ünnepségén

/ Kőrösiné Forgó Ilona /
korosine.forgo.ilona2023 képe
Az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete méltóságteljes ünnepséget tartott az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére. Az eseményen összegyűltek a AMAPED diákjai és az érdeklődők, hogy együtt emlékezzenek meg azokról, akik közel 200 évvel ezelőtt a magyar szabadságért harcoltak.
Március 15.Március 15.Március 15.Március 15.

Az megemlékezés előkészületeinek részeként a gyerekek a tanórákon Berg Judit "Szélvésztől kergetve" című regényén keresztül ismerkedtek meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc korszakával és közhangulatával. A tanulók ezen irodalmi élmény révén mélyebb betekintést kaptak abba, hogy milyen lehetett az emberek élete és gondolkodásmódja ebben az időszakban, illetve hogyan láthatja egy mai 13 éves lány az akkori eseményeket.

A regény részleteinek olvasása során a gyerekek képet kaphattak azokról az eseményekről, amelyek megelőzték és kísérték a forradalmat. Berg Judit műve segített nekik megérteni a kor társadalmi, politikai és gazdasági körülményeit, valamint az emberek mindennapi életét és érzéseit ebben az időszakban. Olyan híres forradalmárok életébe, gondolataiba is betekintést nyertek, mint Petőfi Sándor, Jókai Mór, Szendrey Júlia vagy Egressy Gábor.

A tanórák után kezdődött az ünnepség a hagyományokhoz híven a Himnusszal, melyet a résztvevők együtt énekeltek. Ezután Mentsik Szilvia rövid köszöntőjében üdvözölte az egybegyűlteket, köszönetet mondva minden résztvevőnek a jelenlétéért, és hangsúlyozta az esemény fontosságát.

Az ünnepség részeként Tóth Domonkos történész az 1848-49-es forradalom "elfeledett" hőseiről tartott előadást, emlékeztetve a közönséget azokra az egyénekre, akik kevésbé ismert, de fontos szerepet játszottak az események alakulásában. Többek között például Egressy Gáborról is szó esett, aki a regényben is megjelent, és aki a korszak egyik leghíresebb színésze volt, de a szabadságharc leverése után már nem folytathatta színészi pályafutását, ezért a fényképészi hivatást választotta. Ő készítette például az egyetlen ismert dagerrotípiát Petőfi Sándorról, akivel szoros barátságot ápolt.

A történelmi érdekességekkel teli előadás után a résztvevők közösen énekeltek ismert forradalmi dalokat, például a "Kossuth Lajos azt üzente..." kezdetű éneket, ezáltal erősítve az ünnepi hangulatot és a közösségi összetartozás érzését. Az esemény egyik kiemelkedő pillanata az volt, amikor a résztvevők közösen megkoszorúzták az 1848-49-es szabadságharc domborművét, ezáltal tisztelegve a forradalom hősei előtt.

Az AMAPED március 15-ei megemlékezése méltó módon tisztelte az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékét, és lehetőséget teremtett a közösség számára az együttes ünneplésre és az esemény üzenetének erősítésére.