Forradalmi tettek és eszmék ünnepe Miamiban

/ Tamási Enikő /
tamasi.eniko képe
Októberben két jeles, forradalmi esemény összekapcsolt emlékünnepére került sor, három alkalom keretében, egy helyszínen, a Krisztus Első Egyesült Magyar Egyháza és a Miami Kossuth Polgári Kör szervezésében. Mind az 1956-os forradalom hőseinek, mind az 500 évvel ezelőtt nézeteiket kinyilvánító reformátoroknak tettei velünk élő példák, bárhol éljünk is a világban.
vasarnapi iskola'56-os emlekmuReformacio 500 kiallitasMegnyitounnepseg

Október 22-én vasárnap, a Nt. Bodor Péter Pál református lelkész tartotta istentisztelet keretében, már a templomban megkezdődött az ’56-os események emlékünnepsége, melyen a megjelent hívek a forradalom hősei előtt lerótták tiszteletünket, a műsor előadói pedig a szabadság szeretetéről tettek hitet versekben, zeneművekben, éneklésben. Az istentisztelet záróénekeként az egykori magyar himnusz, a „Boldogasszony Anyánk” csendült fel, majd a Himnuszt és az áldást követően színvonalas előadások vették kezdetüket, a közösség lelkes tagjainak közreműködésével. Az összesen 10 produkció során elhangzott számos gyönyörű vers, monológ, trombitajáték, hegedűjáték és dal is. Nem túlzás azt állítani, hogy a helyi magyarság apraja-nagyja képviseltette magát, hiszen 10-től 80 éves korig terjedt az előadók életkora.
A templomból a Magyar Ház előtt emelt emlékműhöz vonultak a résztvevők, ahol a Miami és környékén élő magyar közösség további tagjai, illetve a Miami Vasárnapi Iskola tanulói is csatlakoztak a programhoz. A rövid megemlékezés koszorúzással kezdődött, amelyet Nt. Bodor Péter Pál mellett Berki Valéria főgondnokasszony, és a vasárnapi iskolában magyar nyelvet és kulturális ismereteket tanuló gyermekek tettek meg. Az emlékműnél elhangzott dr. Tóth Gergely előadásában Jobbágy Károly: A rádió mellett című verse, felvételről a magyar rádió utolsó segélykérése, Szilassy Tamás prezentálásában pedig Kecskési Tollas Tibor: Bebádogoznak minden ablakot című költeménye. Végül a megemlékezésre összegyűltek együtt énekelték el a Szózatot.
Ugyanezen a napon, a Washingtoni Magyar Nagykövetség támogatásával, Sarasota után, Florida Állam következő helyszínén, Miamiban is bemutatták a Reformáció 500 éves évfordulójának tiszteletére összeállított, „Soli Deo Gloria” (Egyedül Istené a dicsőség) címet viselő kiállítást. A Krisztus Első Egyesült Magyar Egyháza Miami Kossuth-termében így már október 22-től, egészen november 4-ig folyamatosan megtekinthetők gyönyörűen összeállított, informatív, a Magyarországi reformációra is hangsúlyt fektető tablók.

Október 25-én, déli 12 órakor ismételten forradalmi ünneplésre hívta Miami és környéke magyarságát Krisztus Első Egyesült Magyar Egyháza. L. Simon László, magyarországi országgyűlési képviselő, a megemlékezés díszvendégeként, a kormány nevében koszorút helyezett el az 1956-os emlékműnél, és ünnepi beszédében tolmácsolta a magyar kormány megbecsülését a forradalom emlékének őrzéséért, és a magyar identitás ápolásáért végzett folyamatos munkáért. Továbbá átadta Kövér László házelnök úr ajándékát – egy, az Országházat ábrázoló porcelán dísztányért – és ünnepi üdvözletét. Tiszteletét tette még Mr. Raul Hernandez, a Miami Polgármesteri Hivatal hivatalvezetője, tolmácsolva Tomás Regalado polgármester úr üdvözletét, és elismerését a legendássá vált szabadságharcosok iránt. Továbbá átadta a hivatal proklamációját, amely nemzetünk eredményeit, vívmányait, kiemelkedő teljesítményeit méltatja. Ms. Lea Padron – regionális igazgatóhelyettes – mind a maga, mind Marco Rubio szenátor úr nevében köszöntötte az egybegyűlteket, ugyanakkor megtisztelte a megemlékezést Prof. Dr. Ms. Cecilia Rokusek, Szlovákia konzuli feladatokat ellátó képviselője is. Rokusek asszony a V4-ek erős, testvéri szövetségére hívta fel a figyelmet, és kívánt további sikeres együttműködést a demokrácia, és a szabad önrendelkezés megszilárdításához. Végül rövid beszédében George de Pozsgay tiszteletbeli konzul úr is fejet hajtott a magyar és a kommunista elnyomás ellen harcoló minden nemzet hősei, és elért eredményei előtt.
Bár az érdeklődők már október 22-én megtekinthették a „Soli Deo Gloria” című vándorkiállítás tablóit, ünnepélyes megnyitására szintén ezen a napon, október 25-én került sor. Ennek megtartására Nt. Kállay László L. Simon László országgyűlési képviselő urat kérte fel. A beszéd során mindketten kiemelték a kiállítás helyi megvalósulásában a Washingtoni Magyar Nagykövetség nélkülözhetetlen szerepét. Képviselő úr a reformáció kapcsán emlékeztette a megjelenteket a magyar nyelv csodálatos gazdagságára, amelynek irodalmi kibontakoztatásához is nagyban hozzájárultak a vallási mozgalom törekvései. Arra buzdította hallgatóságát, hogy szolgáljon ez is példaként arra, hogy mind a reformátorokat, mind az ’56-os hősöket követve, őrizzék meg magyarságukat, használják és adják tovább anyanyelvüket. Végül arra kért mindenkit, hogy vigyék hírét a kiállításnak, juttassák el minél szélesebb közönséghez, hiszen ezzel kapcsolatban is van mire büszkének lennünk.
Végül ugyanezen a napon vehette át dr. Tóth Gergely, az ausztráliai Sydney magyar rádiójának kitüntetését, melyet az emigrációs magyar emlékek megőrzése érdekében tett önzetlen munkássága elismeréseként és a Sydney rádiót tudósító munkájáért ítéltek oda neki.

Október 29-én, a vasárnapi istentisztelet keretében különleges ünnepi alkalomra került sor a reformáció 500 éves évfordulójának tiszteletére, együttes szolgálat keretében három református és egy baptista lelkész közreműködésével. Igét hirdetett Nt. Kállay László lelkipásztor, úrvacsorai ágendai beszédet mondott Nt. Bodor Péter Pál lelkipásztor, és igeolvasással, imádsággal vállalt részt Nt. Ovidius Lebada lelkipásztor. Mindezeket kiegészítve tartotta meg előadását Nt. Dr. Lukácsi Éva, aki a történeti összefoglalása mellett, mindennapi életünk példájaként emelte a reformátorok tetteit, gondolatait.
Mindhárom napot magyaros ételekből összeállított szeretetvendégség zárta.